zaterdag, januari 20, 2007

Uit de rijke geschiedenis van Sint-Truiden


De rijke geschiedenis van Sint-Truiden is het onderwerp van deze bundel. Hier volgt de inhoudstafel.HISTORISCHE BIJDRAGEN OVER SINT-TRUIDEN EN OMGEVING
DEEL 5 opgedragen aan Kamiel Stevaux

Geschied-en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden, 2006, 396 p.


Biografie van Kamiel Stevaux VI
Bibliografie van Kamiel Stevaux XIII

Jef ARRAS, Een 'geboren verzamelaar' uit Haspengouw:
Kamiel Stevaux 17

Franz AUMANN, Onderzoek naar de bibliotheek van de benedictijnen-abdij van Sint-Truiden in de tweede helft van de 18de eeuw. Nieuwbouw,verwervingen, teloorgang en verspreiding 27

Katelijne BEERTEN, Katharinabeelden in Sint-Truiden 61

Benny BUNTINX, Tot de wijn is in de man... wijn te Sint-Truiden
(eind 15de eeuw - eerste helft 17de eeuw) 71

Theo COUN, De proloog van het Luikse/Sint-Truidense diatessaron 89

Frank DECAT, Tien eeuwen strijd. Een overzicht van de militaire
geschiedenis in de regio Sint-Truiden van de vroege middeleeuwen
tot de 20e eeuw 97

Kathleen DIGNEF, De provinciale tentoonstelling 1907 te Sint-Truiden:
de 'Wereldtentoonstelling' voor de Truienaar 115

Ferdinand DUCHATEAU, Bezitters en bezit. Een beeld van Sint-Truiden
uit de grondbelastingen einde achttiende eeuw 127

Christa ENGELBOSCH, Van godsvrucht tot beleving. Het Museum
Vlaamse Minderbroeders historisch belicht 153

Jan GERITS, Votiefgaven voor de mariale bedevaartskerk van
Kortenbos in de 17e en de 18e eeuw 159

Roeland en Albrecht GOORTS, De 'vergeten' slag van Brustem:
28 oktober 1467. 177

Paul KEVERS m.m.v. Andries WELKENHUYSEN,
Het twaalfde-eeuwse Officie van Sint-Trudo 201

Jozef MERTENS, Leonard Colchon (+ 1653), benedictijn van
Sint-Truiden, abt van Seligenstadt en voorzitter van de Unie
van Bursfelde. Zijn briefwisseling en de Haspengouwse emigratie 221

Rombout NIJSSEN, De kroniek van de Sint-Gangulfuskerk in
Sint-Truiden, (1763-1770-1824), door Steven en Antoon Lenaerts.
Een tekstuitgave 235

Lieve OPSTEYN en Jo VAN MECHELEN, Van den CruijckbeckersOeven. Typochronologische studie en petrografische analyse van lokaalvervaardigd 14e-15e-eeuws aardewerk uit Sint-Truiden 263

Reinhilde PIETERS, Uit de Codex Parochiae Sancti Martini ad
S. Sepulchrum 275

Lutgarde RASKIN, De bezitsgeschiedenis van de abdij van Sint-Truidenvanafhaar ontstaan tot 1272 281

Jan RUTTEN m.m.v. Jozef SMEESTERS, De Sint-Truidense Klerkenkapel 303


Walter SCHEELEN, De historische herberg 'De Zwaan' te Groot-Gelmen 317

Jozef SMEESTERS, September 1914. Een vader zoekt zijn zoon.
Het oorlogsdagboek van Guillaume Boonen 323

Raf VAN LAERE, Bruno, een 19de-eeuws verhaal over de Luikse
revolutie te Sint-Truiden 341

Jo VAN MECHELEN en Elke WESEMAEL, Twee figuratieve
kraagstenen uit de Trudo-abdij 349

Christine VANTHILLO, Twee schilderijen van Benedictijnse heiligen in
de Sint-Martinuskerk van Velm 359

Karel VERHELST, Een verlucht handschrift met het Speculumpeccatoris van Dionysius de Kartuizer in het bez.it van de ProvincialeBibliotheek Limburg 367

Pieter VERHEYDEN, De Sint-Eucheriuskapel van Brustem tussen
verleden en toekomst 373