dinsdag, mei 01, 2012

OLV van Kortenbos

Het Limburgse bedevaartsoord van Kortenbos heeft een nieuwe website www.parochiekortenbos.be en dit bij het begin van de Meimaand, gewijd aan Onze Moeder Gods Maria, die in Kortenbos wordt aanroepen als 'Behoudenis der Kranken'.

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Kortenbos

Gedenk,

Onze Lieve Vrouw van Kortenbos,

de onuitsprekelijke macht

die uw goddelijke Zoon u gegeven

heeft op Zijn aanbiddelijk Hart.

Vol vertrouwen op uw goedheid

komen wij uw bescherming afsmeken,

hemelse schatmeesteres van Jezus’ Hart,

dat gij naar welgevallen kunt openen

om de mensen te laten delen in Zijn liefde en Barmhartigheid.

Verleen ons, wij smeken u, de gunsten die wij verzoeken …

Neen, wij kunnen niet afgewezen worden omdat gij onze Moeder zijt.

Onze Lieve Vrouw van Kortenbos, verhoor ons gebed.

Onze Lieve Vrouw van Kortenbos, behoudenis der kranken, bidt voor ons