dinsdag, mei 22, 2007

Congres H. Hart van Jezus


Congreso Internacional – International Congress – Congrés Internacional

Cor Iesu, Fons Vitae

Il costato trafitto del Redentore è la sorgente alla quale dobbiamo attingere per raggiungere la vera conoscenza di Gesù Cristo e sperimentare più a fondo il suo amore
Benedetto XVI)

BARCELONA, 1-3/06/2007

www.balmesiana.org/coriesu

congreso@balmesiana.org

maandag, mei 14, 2007

Biretta's ook bij ons

De lezers zullen ongetwijfeld de spannende blog van father Tucker kennen en vooral zijn indrukwekkende collecties afbeeldingen van liturgische kledij "Dappled photos" Maar wie dacht dat biretta's en dergelijke bij ons helemaal verdwenen waren, ...
Hier zijn enkele afbeeldingen van de Maria-processie van dit jaar in Brabants trots 's-Hertogenbosch.

En tot slot hoe een kanunnik er moet uitzien.