maandag, november 06, 2006

Verklaring FIUV over kritiek op komend Motu Proprio


Foederatio Internationalis Una Voce


Speculatie over een document vanuit Rome betreffende het verlenen van een grotere vrijheid aan de traditionele Romeinse Ritus.

Er wordt heden ten dage druk gespeculeerd over een document vanuit Rome dat een veel grotere vrijheid zou verlenen voor de celebratie van de Heilige Mis volgens de traditionele Romeinse Ritus (Liturgische Boeken van 1962); een liturgie die nooit is afgeschaft geworden. Alhoewel de inhoud ervan nog niet bekend is, geven sommigen publiek commentaar erop en geven ze aan hun ongenoegen uiting in kranten, tijdschriften en via het internet.

Vele leken zijn ontzet vast te stellen dat de meerderheid van deze negatieve commentaren komt van clerici en religieuzen wier eerste bekommernis zou moeten zijn gehoorzaamheid, leiderschap en de zielzorg. Het is even bedroevend dat deze negatieve opvattingen geuit worden zonder de raadpleging van of de zorg voor het welzijn van hun kuddes.

Onze Heilige Vader, Benedictus XVI is op de Stoel van Petrus gekozen geworden om de Kerk te besturen en wij moeten hem voortdurend met onze gebeden en nederige aanhankelijkheid steunen, in het bijzonder in deze moeilijke tijden. In naam van haar leden wenst de Internationale Federatie Una Voce, een federatie van lekenverenigingen wereldwijd, haar standvastige en loyale steun te betuigen aan onze Heilige Vader en de Opvolger van Petrus te verzekeren van onze gebeden.

Mr. J.P. Oostveen - President.

(Niet-geautoriseerde vert. uit het Engels : J. Vijgen)

Geen opmerkingen: