maandag, april 02, 2007

2 april 2005: Memento diemO Heilige Drievuldigheid,
Wij danken U
omdat U paus Joannes Paulus II aan de Kerk hebt gegeven
en omdat U in hem de tederheid van Uw vaderschap hebt getoond,
de glorie van Christus’ kruis
en de schittering van de Geest van liefde.
Door zijn totale overgave
aan Uw oneindige barmhartigheid
en de moederlijke tussenkomst van Maria,
heeft hij ons een levend beeld gegeven van Jezus, de Goede Herder,
en heeft hij ons de heiligheid aangeduid
als hoogste maatstaf van het gewone christelijk leven,
de weg om de eeuwige eenheid met U te bereiken.
Verleen ons, op zijn voorspraak, volgens Uw wil,
de genade die wij afsmeken,
in de hoop dat hij snel tot de eer van de altaren mag verheven worden.
Amen.

--------------------------------------------------------------------------------

Met kerkelijke goedkeuring
KARDINAAL CAMILLO RUINI
Vicaris-Generaal van de Heilige Vader
voor het Bisdom Rome

Geen opmerkingen: