dinsdag, juli 15, 2008

Aartsbisschop Burke in GriciglianoAartsbisschop Raymond Burke, Prefect van de Apostolische Signatuur, bij het verlaten van het Instituut Christus Koning en Hogepriester te Gricigliano (Firenze) nadat hij op 2 juli 2008 aldaar de priesterwijdingen verrichtte. Hij draagt de ferraiulo.

Geen opmerkingen: