maandag, mei 11, 2009

Pius XII, Paulus VI en Benedictus XVI


Nu paus Benedictus het Heilig Land betreedt, is het goed om te lezen wat Zijn Voorganger Paulus VI tijdens diens reis in 1964 zei over de nagedachtenis van paus Pius XII

Paulus VI, 4 januari 1964, Israël
"De Kerk houdt waarlijk van iedereen.
Onze grote Voorganger Pius XII heeft dit met kracht en herhaaldelijk bevestigd gedurende het laatste mondiaal conflict en geheel de wereld weet wat hij gedaan heeft voor de bescherming en het welzijn van allen die zich in moeilijkheden bevonden, zonder enig onderscheid.
En nochtens, zoals u weet, heeft men verdenkingen en zelfs beschuldigingen willen opwerpen aan het adres van de nagedachtenis van deze grote Paus. Wij zijn verheugd om de gelegenheid te hebben om op deze dag en deze plaats te bevestigen: niets is meer onrechtvaardig dan deze aanval op zulk een eerbiedwaardige figuur.
Zij die, zoals Wij, deze bewonderenswaardige ziel van dichtbij gekend hebben, weten tot waar zijn gevoeligheid, zijn medeleven voor het menselijk lijden, zijn moed en zijn verfijndheid van het hart kon gaan.

Dit wisten zij ook, die na de oorlog, met tranen in de ogen, naar hem toekwamen om hem te bedanken dat hij hun leven gered had. Waarlijk, in navolging van Hem die hij hier representeert, wil de Paus niets anders dan het waarlijk goede voor alle mensen."

Origineel (Bron: www.vatican.va)
L’Eglise, en effet, les aime également tous.
Notre grand Prédécesseur Pie XII l’affirma avec force, et à maintes reprises, au cours du dernier conflit mondial, et tout le monde sait ce qu’il a fait pour la défence et le salut de tous ceux qui étaient dans l’épreuve, sans aucune distinction. Et pourtant, vous le savez, on a voulu jeter des soupçons, et même des accusations contre la mémoire de ce grand Pontife. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de l’affirmer en ce jour et en ce lieu: rien de plus injuste que cette atteinte à une aussi vénérable mémoire.
Ceux qui ont, comme Nous, connu de près cette âme admirable, savent jusqu’où pouvaient aller sa sensibilité, sa compassion aux souffrances humaines, son courage, sa délicatesse de coeur.
Ils le savaient bien aussi ceux qui, au lendemain de la guerre, vinrent, les larmes aux yeux, le remercier de leur avoir sauvé la vie. Vraiment, à l’exemple de Celui qu’il représente ici-bas, le Pape ne désire rien tant que le bien véritable de tous les hommes.

Geen opmerkingen: