dinsdag, juni 04, 2019

Cornelia de Vogel (1905-1986)


“Ik heb niet nagelaten tegenover de pater een zekere neiging tot de Liberaal-Katholieke Kerk kenbaar te maken, of wellicht zijn mening daarover te vragen. Het antwoord was dat hij die kerk niet als katholiek erkende. Want ‘het meest essentiële ontbreekt daar: de aanwezigheid van Christus op het altaar’. Er kan geen eenheid van geloof zijn: ieder mag er binnenkomen. In de Katholieke Kerk moet ieder geloven dat de Kerk leert, alles. Daar is geen geven en nemen, geen schipperen, geen transigeren; maar alles of niets: nemen, alles – of erbuiten blijven.” Cornelia de Vogel, Getuigenis van Gods genade. Autobiografie 1905-1929 (Hilversum:Verloren, 2002), p. 125.

Geen opmerkingen: