maandag, maart 13, 2006

Katholieke scholen in België of hoe een schim blijft ronddwalen

'De Guimardstraat' wil meer allochtone (lees moslim-) leerkrachten in het lager onderwijs. En dus stelt men voor om het vak 'katholieke godsdienst' uit het pakket van de onderwijzer(es) te halen. Eigenlijk is dit de erkenning van wat velen al hadden vastgesteld: indien de leiding er niet meer in gelooft is de strijd gestreden, de wedstrijd gelopen en wordt er verloren. Ik zou hier uitvoerig kunnen ingaan op de zware verantwoordelijkheid van de bisschoppen die de toekomst van het katholieke geloof bij de jeugd zo ondermijnen, tijd en geld besteden aan een verloren zaak in plaats van echte katholieke scholen op te richten en te ondersteunen maar ... deze argumenten zijn bij allen bekend Ik plaats hiertegenover enkel volgende citaten uit een document van de Congregatie uit 1997 (uitvoerig citerend het centrale document van 1977). Hoe het huidige beleid hiermee probeert uit de voeten te komen, is mij een raadsel.

"The person of each individual human being, in his or her material and spiritual needs, is at the heart of Christ's teaching: this is why the promotion of the human person is the goal of the Catholic school".This affirmation, stressing man's vital relationship with Christ, reminds us that it is in His person that the fullness of the truth concerning man is to be found. For this reason the Catholic school, in committing itself to the development of the whole man, does so in obedience to the solicitude of the Church, in the awareness that all human values find their fulfilment and unity in Christ.
The Catholic school participates in the evangelizing mission of the Church and is the privileged environment in which Christian education is carried out. In this way "Catholic schools are at once places of evangelization, of complete formation, of inculturation, of apprenticeship in a lively dialogue between young people of different religions and social backgrounds". The ecclesial nature of the Catholic school, therefore, is written in the very heart of its identity as a teaching institution.
In the Catholic school, "prime responsibility for creating this unique Christian school climate rests with the teachers, as individuals and as a community". Teaching has an extraordinary moral depth and is one of man's most excellent and creative activities, for the teacher does not write on inanimate material, but on the very spirits of human beings. The personal relations between the teacher and the students, therefore, assume an enormous importance and are not limited simply to giving and taking. Moreover, we must remember that teachers and educators fulfil a specific Christian vocation and share an equally specific participation in the mission of the Church, to the extent that "it depends chiefly on them whether the Catholic school achieves its purpose".

Geen opmerkingen: