maandag, september 04, 2006

Een klassieker!

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, O, Moeder Maagd
Dien Gij in ons landje draagt
Schooner klinkt hij dan al d'andren
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Waar men ga langs Vlaamsche wegen
Oude hoeve, huis of tronk
Komt men u, Maria, tegen
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindengroen
Bloemenkrans, of blij festoen
Moge 't nimmer hier verandren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaanderen

Blijf in 't Vlaamsche harte tronen
Als de hoogste Koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamsch huisgezin
Sta ons bij in allen nood
Nu en in het uur der dood
Ons, uw kindren, maar ook d'anderen
Liefste Lieve Vrouw van Vlaanderen

Geen opmerkingen: