zondag, juni 03, 2007

De Heilige Vader spreekt!

2 juni 2007
"Elkeen die met de Opvolger van Petrus, de Opperherder van de Katholieke Kerk, samenwerkt, wordt geroepen om zijn best te doen om zelf een ware herder te zijn, gereed om, net als Jezus de Goede Herder, zijn leven te geven voor zijn schapen."

30 mei 2007
"Het wezenlijke kenmerk van een grote theoloog is de nederigheid om bij de Kerk te blijven, haar en de eigen zwakheden te aanvaarden, omdat alleen God werkelijk helemaal heilig is."

27 mei 2007
"Rome verwijst naar de wereld van de heidenen en dus naar alle volkeren die zich buiten het oude volk van God bevinden. De Handelingen besluiten immers met de aankomst van het Evangelie in Rome. Men kan dus zeggen dat Rome de concrete naam is van katholiciteit en missionering; de naam drukt de trouw aan de oorsprongen uit, aan de Kerk van alle tijden, aan een Kerk die alle talen spreekt en alle culturen ontmoet."

12 mei 2007
"De Kerk is onze thuis! Dit is onze thuis! We hebben in de Katholieke Kerk al wat goed is, al wat ons veiligheid en troost biedt."...

11 mei 2007
"Het principe van broederlijke liefde en het zoeken naar wederzijds begrip en verstaan is altijd belangrijk; maar ook de verdediging van het geloof van ons volk, door hen te bevestigen in de schone zekerheid dat "unica Christi Ecclesia... subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata" (Lumen Gentium, 8)"

Geen opmerkingen: