maandag, januari 07, 2008

Concelebratie?


Epifanie 2008

Ik heb de indruk dat concelebratie minder frequent voorkomt? Er zijn vanzelfsprekend heel wat problemen met de wijze waarop concelebratie vaak voorkomt en de nuttigheid hiervan. Zie het artikel van Rudolf Michael Schmitz.

Zoals Sacramentum caritatis nr. 61 vaststelt:
De grote concelebraties
61. De synodevergadering heeft grondig overwogen wat de waarde is van deelname aan grote concelebraties, die plaats vinden bij bijzondere gelegenheden en waarbij, behalve een groot aantal gelovigen, ook veel concelebrerende priesters aanwezig zijn. [181] Enerzijds is de betekenis van deze momenten zeer herkenbaar, in het bijzonder als de bisschop de viering leidt, omringd door zijn presbyterium en de diakens. Anderzijds kunnen bij zulke gelegenheden problemen optreden wat betreft de waarneembare uitdrukking van de eenheid van het presbyterium, in het bijzonder bij het Eucharistisch Gebed en bij het uitreiken van de heilige Communie. Er moet worden vermeden dat deze grote concelebraties verwarring veroorzaken. Dat kan door op gepaste wijze voor coördinatie te zorgen en de plaats van de eredienst zo in te richten dat priesters en gelovigen tot volle, werkelijke deelname in staat worden gesteld. In ieder geval moet men voor ogen houden dat het gaat om uitzonderlijke concelebraties, die beperkt moeten blijven tot buitengewone situaties.


Zie ook dit bericht over Piero Marini hier:
He also evoked the problems of dealing with large numbers of concelebrants and of the distribution of Holy Communion to huge crowds. It was clear that he found none of the attempted solutions to be satisfactory. If I understood correctly, he mentioned in passing that Pope Benedict has recently approved a document that limits the number of concelebrants to as many as can be clearly seen to be in relation to the altar, that is to say, no more than the sanctuary can hold. (I was making a note of something else when he said this, so I may have missed something; he might have been advancing his own opinion.) Some of the expedients adopted for the distribution of Communion were downright weird. At one outdoor Mass, concelebrants were bussed to communicants; at the World Youth Day Mass in Paris, enormous quantities of hosts were consecrated at private Masses celebrated in tents around the edges of the site the day before, and distributed from these “eucharistic tents” during the papal Mass.

LA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
del Sac. Rudolf Michael Schmitz
In merito alla pratica, oggi molto diffusa, della concelebrazione giornaliera o quasi, due questioni meritano la nostra attenzione. Innanzi tutto occorre appurare se nella concelebrazione si attui una o più volte il Sacrificio della Messa. In base alla soluzione ottenuta, occorre esaminare se la frequente concelebrazione sia più o meno utile al bene della Chiesa. (zie hier)

Geen opmerkingen: