maandag, januari 21, 2008

De stem van Guido Marini


Mons. Guido Marini heeft aan Radio Vaticana een interview gegeven over de ware betekenis van de H. Mis versus Deum zoals opgedragen in de Sixtijnse Kapel door Benedictus XVI.

Hier is de link

Hij komt ook te spreken over Summorum Pontificum en andere, recente liturgische handelingen tijdens de Kersttijd, waarover wij uitvoerig bericht hebben.

Hier is de vertaling:
Vraag: "Mons. Marini, er zijn er die, volgend op het debat na de publicatie van het Motu proprio Summorum Pontificum, in enkele handelingen van Benedictus XVI het verlangen gelezen hebben om de conciliaire liturgische hervorming te verlaten. Wat antwoordt u op zulke speculaties?"
Antwoord: "Er zijn zeker speculaties en incorrecte interpretaties van zowel het Motu proprio als van geheel het magisterium van Benedictus XVI inzake de liturgie. De liturgie van de Kerk, zoals geheel Haar leven trouwens, bestaat uit continuïteit: ik zou spreken over ontwikkeling in de continuïteit. Dit betekent dat de Kerk voortgaat op Haar historische weg zonder haar eigen wortels en Haar levende traditie uit het oog te verliezen. Dit kan ook, in enkele gevallen, vereisen het hernemen [il recupero] van kostbare en belangrijke elementen, die gedurend deze weg verloren zijn gegaan, vergeten zijn, en die het voorbijgaan van de tijd minder schitterend heeft gemaakt wat betreft hun authentieke betekenis. Het lijkt mij dat het Motu proprio precies in deze richting gaat: herbevestigen met grote duidelijkheid dat in het liturgische leven van de Kerk er continuïteit is, zonder breuk. We moeten dus niet praten over een terugkeer naar het verleden, maar een ware verrijking van het heden, in het licht van morgen."

De gehechtheid aan de Hervorming van de Hervorming en de Buitengenwone Vorm van de Romeinse Ritus kan ook in onze contreien op heel wat weerstand rekenen en zelden is het mogelijk om tot een heldere, rationele en open discussie te komen. Naar de motieven voor deze weerstand is het vaak raden: angst voor polarisatie, voor besmetting door 'traditionalistische' gedachten, rancune over het verleden, etc. Mijn indruk is echter dat het vaak neerkomt op onwetendheid.
Maar zoals Mons. Marini getuigt, kan een rustige en doordachte argumentatie mensen van goede wil overtuigen.

Geen opmerkingen: