zaterdag, oktober 11, 2008

Thomisme en het Concilie


RKDocumenten.nl heeft nu ook een Thomas-dossier waar de lezer kennis kan nemen van de continue toewijding van het Leergezag aan de filosofie en theologie van Sint-Thomas van Aquino.
Zo lezen we ondermeer uit een toespraak van de Zalige Johannes XXIII uit 1960:
"De andere waarheid, die Wij u ter overweging wensen voor te stellen, schijnt Ons meer actueel en van groter belang, nu Wij in afwachting zijn van het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan de doeltreffende voorbereiding Onze grootste zorg eist. De behandeling en de oplossing van de morele problemen volgens de onvergankelijke principes van Sint-Thomas zijn namelijk wonderwel bruikbaar om overeenstemming en eensgezindheid in waarheid en liefde bij de theologen te bevorderen: daaruit valt dan ook voor de Katholieke Kerk en voor de gehele wereld de veelvuldige en rijke vrucht van de vrede te verwachten.
Nu wij weten hoe zeer Optatam totius maar meer nog de discussies daaromtrent en het beeld dat naar buiten is gebracht geworden, het aanzien van Sint-Thomas hebben geschaad, is deze uitspraak opnieuw een bevestiging dat de nadagen van het Concilie zeker niet door Johannes XXIII voorzien zijn. Maar de H. Geest heeft voorzien in Paulus VI (zie zijn brief Lumen ecclesiae; nog niet vertaald dus vertalers zijn welkom) en vooral het thomistisch pontificaat van Johannes Paulus II.Ceterum autem censeo, Missam extraordinariam esse promovendam

Geen opmerkingen: