vrijdag, oktober 24, 2008

Toptheologen

Trouw zoekt theoloog. Dit is de titel van de actie waarbij de Nederlandse krant de “beste theoloog van dit moment” zoekt.
Deze week verscheen een tweeluik over deze kwestie in de krant, welke reeds onze wenkbrauwen deed fronsen!
Daarom zijn wij verheugd dat wij van Jörgen Vijgen, docent aan de Grootseminaries van de R.K. Bisdommen Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Roermond, een becommentarieerd alternatief ontvingen, dat wegens het origineel karakter en de verrassende gelijkgezindheid, wij hier publiceren.

Wij definiëren “de beste theoloog” niet, in tegenstelling tot Trouw, aan de hand van externe kenmerken (want een contradictio in terminis) zoals invloed, populariteit, verkoopscijfers, etc. maar volgens het Leergezag, meer bepaald van de Instructie Donum Veritatis van de Congegregatie van de Geloofsleer (24 mei 1990) dat zegt: “Theologia vero modo reflexo acquirit cognitionem usque altiorem Verbi Dei, quod in Scriptis Sacris continetur et fideliter transmittitur per vivam Ecclesiae Traditionem sub Magisterii ductu, Revelationis doctrinam illustrare nititur erga rationis postulationes, ac tandem eam in formam organicam et systematicam redigit” (nr. 21).

Op basis hiervan komen we tot de volgende lijsten (met inbegrip van het feit dat ook hier de Kerk de ‘lijstjesdrang’ van de media ver voor was wanneer wij weten dat de Kerk 33 kerkleraren reeds heeft aangeduid):

Actuele ‘toptheologen’ van de Lage Landen:
1. God, ‘The Man upstairs himself’ aangezien “sacra doctrina est scientia, quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scilicet est Dei et beatorum” (S. Th. I, q. 1, a. 2 corpus)
2. Leo J. Elders S.V.D. (°1926-Rolduc): “Ein Thomist im besten Sinne des Wortes” (J. Ratzinger)
3. Hans Tercic pr. (°1956-Eygelshoven-Hasselt): Newman-kenner en origineel systematicus
4. Bonifacio Honings O.C.D. (1921-Rome-Rolduc): expositor et defensor in de moraaltheologie
5. Jo Hermans pr. (Rolduc): liturgist en kenner van de liturgiegeschiedenis
6. Harm Goris (°1960-Tilburg): dogmaticus
7. H. van der Meer S.J.: moraaltheoloog
8. M. Gielis (Tilburg): historicus
9. J. Liesen pr. (Rolduc): exegeet
10. V. Neckebrouck pr. (’s-Hertogenbosch-Leuven): antropoloog, missioloog

Actuele ‘toptheologen’ wereldwijd
1. God, ‘The Man upstairs himself’ aangezien “sacra doctrina est scientia, quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scilicet est Dei et beatorum” (S. Th. I, q. 1, a. 2 corpus)
2. Leo J. Elders S.V.D. (°1926-Rolduc): “Ein Thomist im besten Sinne des Wortes” (J. Ratzinger)
3. Romanus Cessario O.P. (1944-Boston): dogmaticus en moraaltheoloog
4. Matthew Levering (1971-Ave Maria): systematicus
5. Manfred Hauke (1956-Lugano): systematicus en marioloog
6. Aidan Nichols O.P. (1948-Oxford)
7. Msgr. Brunero Gherardini (Rome)
8. David Berger (1968-Keulen)
9. Charles Morerod O.P. (1961-Rome)
10. Christopher Malloy (Dallas): oecumenicus

‘Toptheologen’ wereldwijd ‘ab urbe condita’

1. God, ‘The Man upstairs himself’ aangezien “sacra doctrina est scientia, quia procedit ex principiis notis lumine superioris scientiae, quae scilicet est Dei et beatorum” (S. Th. I, q. 1, a. 2 corpus)
2. Sint-Thomas van Aquino (1224-1274)
3. Sint-Augustinus van Hippo (354-430)
4. Johannes Chrysostomos (ca 345-407)
5. Réginald Garrigou-Lagrange O.P. (1877-1964)
6. Matthias Joseph Scheeben (1835-1888)
7. Thomas de Vio Cajetanus O.P. (1469-1534)
8. Kardinaal Leo Scheffczyk (1920-2005)
9. Servais Pinckaers O.P. (1925-2008)
10. Kardinaal Charles Journet (1891-1974)
Ceterum autem censeo, Missam extraordinariam esse promovendam

Geen opmerkingen: