zondag, mei 15, 2011

Universae Ecclesiae en de bisschoppen


10. § 1. Naast de bevoegdheden eerder geschonken door Johannes Paulus II en bevestigd door Benedictus XVI (cf. Apostolische Brief Summorum Pontificum, art. 11 en art. 12), oefent de Pauselijke Commissie deze macht ook uit doordat zij, in de hoedanigheid van hiërarchisch Overste, beslissingen neemt inzake verzoeken, welke op rechtmatige wijze aan haar gericht zijn, tegen een afzonderlijke, administratieve maatregel van eender welke Ordinarius die in tegenspraak lijkt met de Apostolische Brief.
§ 2. De decreten waarmee de Pauselijke Commissie inzake deze verzoeken beslist kunnen ad normam iuris bij de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur worden aangevochten.

Vertaling: a Belgian Thomist

Extra werk voor de Belgische aartsbisschop Frans Daneels O.Praem.?

Geen opmerkingen: