zaterdag, mei 14, 2011

Universae Ecclesiae op de Seminaries

nr. 21 "Aan ordinarii wordt met aandrang gevraagd dat zij aan clerici de gelegenheid geven gevormd te worden om de gepaste kunst van het vieren in de buitengewone vorm te verwerven, hetwelk allereerst geldt voor de Seminaries, waar erin voorzien zal worden dat de studenten van het heilige op gepaste wijze gevormd worden, door middel van het leren van de Latijnse taal en, indien bijkomende omstandigheden dit vragen, de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus zelf."

Vertaling: a Belgian Thomist

Geen opmerkingen: