dinsdag, januari 12, 2016

Teksten van Thomas van Aquino in het Nederlands


 Met de publicatie van de Nederlandse vertaling van de zgn. 'Academische Preken' is er weer een belangrijk deel van diens oeuvre ontsloten, dit slechts twee jaar nadat een andere reeks preken over de Geloofsbelijdenis naar het Nederlands werden vertaald.
Niettemin blijft het Nederlands schromelijk achter bij andere, zelfs vergelijkbare, taalgebieden. Een overzicht van alle bestaande Nederlandse vertalingen is op deze webpagina te vinden.
Recentelijk werden hieraan toegevoegd de vertaling van enkele hoofdstukken uit de Summa contra Gentiles over de Menswording en de Sacramenten, de vertaling van enkele brandende kwesties, etc.

Geen opmerkingen: