maandag, februari 06, 2006

Kardinaal Leo Scheffczyk over het Limbo puerorum


Het gerucht doet de ronde dat, nu de Internationale Theologische Kommissie een document voorbereidt in verband met het lot van de ongedoopte kinderen, men het limbo zou willen 'afschaffen'. In verband hiermee is op te merken dat de Nederlandse vertaling van Evangelium vitae, nr. 99 waar paus Johannes Paul II spreekt tot vrouwen die een abortus hebben ondergaan, niet correct is.
De Nederlandse vertaling luidt: Als u dat nog niet gedaan hebt, stel u dan nederig en vertrouwvol open voor berouw. De Vader van barmhartigheid wacht op u, om u in het sacrament van de verzoening zijn vergeving en vrede aan te bieden. U zult merken dat er niets verloren is, en u zult ook uw kind om vergeving kunnen vragen, dat nu in de Heer leeft.
In de officiële Latijnse tekst in de Acta Apostolica Sedis is de vetgedrukte zin weggevallen en vervangen door: Infantum autem vestrum potestis Eidem Patri Eiusque misericordiae cum spe committere” (AAS 87 [1995] p. 515). Dit betekent: "U kan bovendien uw kind met hoop toevertrouwen aan dezelfde Vader en Zijn barmhartigheid."
Wijlen Kardinaal Leo Scheffczyk onderstreepte dat, indien we zeggen dat kinderen vanzelfsprekend en probleemloos ook zonder het doopsel het eeuwig heil bereiken, we de strikte noodzakelijkheid van het doopsel opgeven. Het motief voor het limbo is precies om het lot van ongedoopte en gedoopte stervende kinderen niet eenvoudigweg gelijk te schakelen want dit zou uiteindelijk een gelijkschakeling betekenen van de toestand van genade met de toestand van zonde. Door beroep te doen op de hoop zegt men: de heilszekerheid is er alsdusdanig niet; er is een buitengewonde daad van God nodig om deze kinderen tot het heil te brengen. Wij mogen daarop hopen en daarvoor bidden maar de verwerkelijking van deze hoop en dit gebed ligt in de handen van Gods wil. (“Zur Frage des Heils der ungetauft verstorbenen Kinder”, in: Hrsg. Fr. Breid, Leben angesichts des Todes, Referate der Internationalen Theologischen Sommerakademie 2000 des Linzer Priesterkreis, Buttenwiesen, 2002, 61-82.

Geen opmerkingen: