dinsdag, mei 16, 2006

1956-2006: Verering H. Hart van Jezus


Op 15 mei 1956 publiceerde paus Pius XII de encycliek HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus. Hier kan u deze encycliek (nogmaals) lezen. "Kan er een vorm van godsvrucht gevonden worden, die geschikter is dan de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, die meer overeenstemt met het wezen van het katholiek geloof, die beter beantwoordt aan de tegenwoordige noden van de Kerk en het mensdom? Welke godsverering is edeler, milder en heilzamer dan een verering, die zich geheel richt op Gods liefde ? Miserentissimus Redemptor. Wat kan de gelovigen krachtiger bewegen da de liefde van Christus, die de godsvrucht tot het Allerheiligst Hart van Jezus dagelijks vermeerdert en aanwakkert, om de wet van het Evangelie inderdaad in praktijk te brengen? Zonder deze wet is er onder de mensen geen ware vrede mogelijk. De H. Geest leert ons dat met onmiskenbaar duidelijke woorden: "Vrede is een vrucht der gerechtigheid" (nr. 69)

Geen opmerkingen: