maandag, mei 29, 2006

Benedictus XVI tot seminaristen


Benedictus XVI, Częstochowa, 26 Mei 2006
"Beste kandidaten voor het priesterschap. Er kan zo véél gewonnen worden door wat Maria geleerd heeft van Jezus te beschouwen! Vanaf haar eerste “fiat”, doorheen vele, gewone jaren van haar verborgen leven toen zij Jezus opvoedde, of toen zij in Kana in Galilea vroeg naar een eerste teken, of toen eindelijk op de Calvarieberg, bij het Kruis, zij naar Jezus keek, in al deze momenten leerde zij Jezus kennen. Eerst in het geloof en daarna in haar schoot ontving zij het lichaam van Jezus en bracht Hem ter wereld. Dag na dag heeft zij Hem aanbeden, Hem met een verantwoordelijke liefde gediend en in haar hart het Magnificat gezongen.
Laat tijdens jouw voorbereiding en in jouw toekomstig priesterleven Maria jouw gids zijn bij het leren kennen van Jezus. Hou jouw ogen op Hem gericht. Laat je door hem gevormd worden zodat je in staat bent om in jouw dienstwerk Hem te laten zien aan allen die jou benaderen. Wanneer je het Eucharistisch Lichaam van Jezus in jouw handen neemt om Zijn Volk te voeden en wanneer je verantwoordelijkheid opneemt voor dát deel van het Mystieke Lichaam dat aan jou zal toevertrouwd worden, herinner je dan de houding van verwondering en aanbidding die zo kenmerkend zijn voor het geloof van Maria.
Zoals Zij in haar verantwoordelijke, moederlijke liefde voor Jezus en vol van het wonder haar maagdelijke liefde bewaarde, zo ook bewaar je, wanneer je knielt op het moment van de consecratie, in jouw ziel het vermogen tot verwondering en aanbidding. Leer om het in Volk van God dat aan jou is toevertrouwd de tekenen van Christus’ aanwezigheid te herkennen. Wees attent voor de tekenen van heiligheid die God onder de gelovigen zal laten zien. Heb geen angst voor toekomstige verplichtingen of het onbekende. Vrees niet dat het jou aan woorden zal ontbreken of dat je tegenslag zal ontmoeten. De wereld en de Kerk heeft priesters, heilige priesters nodig."

Geen opmerkingen: