zondag, oktober 01, 2006

Thomistenlexicon verschenen!


Thomistenlexicon
Beste vrienden van Sint-Thomas van Aquino,

Met enige trots kan ik u meedelen dat na jarenlange voorbereidingen op 12 oktober het Thomistenlexikon zal verschijnen. Dit werk is een uitgave van de Duitse uitgeverij nova & vetera in Bonn en verschijnt in opdracht van de Duitse en de Nederlandse Thomas-Gezelschappen, secties van de internationale SITA.
Dit werk bevat artikels over ca. 300 Thomisten vanaf de zgn. ‘Korrektorien’-strijd tot en met Joseph Owens (+ 2005). Deze artikels leveren niet enkel biografische en bibliografische informatie maar schetsen ook de Thomas-interpretatie van de behandelde auteur en diens invloed in de theologie- en filosofiegeschiedenis. Aan het volumineuze werk hebben meer dan 40 specialisten uit Duitsland, België, Nederland, de Verenigde Staten, Italië, Oostenrijk, Brazilië, etc. meegewerkt. Hiermee hopen de redactoren Jörgen Vijgen en David Berger de onderzoekers van de rijke geschiedenis van het denken van Sint-Thomas van Aquino, “het model van de katholieke theoloog” (Benedictus XVI (29 januari 2006), een hulpmiddel aan te reiken voor een vruchtbare dialoog met huidige theologische en filosofische stromingen.
Zijn denken heeft ook in de Nederlanden sporen achtergelaten. Zo worden onder meer volgende Belgische en Nederlandse auteurs behandeld: Joseph Beysens, Aegidius van Lessines, Laurentinus Janssens, Clemens Vansteenkiste, Nobert Luyten, Jan Walgrave, Désiré Mercier, Dominicus de Petter, etc.
Via deze link kan u de inleiding en de lijst van behandelde Thomisten lezen.

Geen opmerkingen: