zondag, oktober 08, 2006

Nieuws over het limbo


Nu de media berichten dat het limbo gaat afgeschaft worden, valt het me op dat deze wijze van communicatie sterk gelijkt op de wijze waarop tijdens en na Vaticanum II allerlei nieuws de wereld rondging over geloofszaken en andere die afgeschaft waren. Wat is afschaffen! Het is zeker nooit de fide geweest. Bovendien haalt men voortdurend de zin van Kardinaal Ratzinger aan die het limbo een hypothese vond. Maar daar spreekt Ratzinger -zo zegt hij uitdrukkelijk- enkel als theoloog en niet -toen nog- als prefect van Congregatie voor de Geloofsleer. Bovendien -zo heeft Francisco Romero excellent opgeschreven- is er een waslijst aan getuigenissen vanuit de traditie waar een toekomstig document zich zal moeten 'uitpraten'. Brian Harrison laat tevens zien dat de term 'hypothese' op zijn minst misleidend is. Interessant is ook de bijdrage van wijlen Kardinaal Leo Scheffczyk die wij reeds eerder publiceerden. Benieuwd ... dit is een eerste theologische testcase voor Benedictus XVI om de heilsnoodzakelijkheid van het doopsel niet te laten verwateren door het hedendaags heilsuniversalisme waar zelfs von Balthasar zich schuldig aan heeft gemaakt. Wait and see!!

Geen opmerkingen: