zaterdag, februari 16, 2008

BELANGRIJK: De instructie van seminaristen in de Forma extraordinaria

Father Zuhlsdorf heeft volgend interessant bericht (hij geeft tevens het orginele document weer):
in een antwoord (gedateerd 9 februari 2008) van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei op een vraag over het onderricht van seminaristen in het missaal volgens de Zalige Johannes XXIII (1962) wordt geantwoord en ik citeer:
1. Kandidaten voor het priesterschap in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk hebben het recht om onderricht te worden in beide vormen van de Romeinse Ritus. [Candidates for the priesthood in the Roman Rite of the Catholic Church have the
right to be instructed in both forms of the Roman Rite.]
2. Zij die verantwoordelijk zijn voor de vorming van de kandidaten voor het priesterschap in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk dienen te voorzien in de instructie van hun kandidaten in beide vormen van de Romeinse Ritus [Those responsible for the formation of candidates for the priesthood in the Roman
Rite of the Catholic Church should provide for the instruction of their candidates in both forms of the Roman Rite.]

Bovendien vermeldt de secretaris van PCED, Msgr. Camille Perl, dat "wij verwachten dat deze zaken snel behandeld zullen worden in een instructie over de toepassing van het Motu Proprio Summorum Pontificum" [We expect that these matters will soon be treated in an instruction on the application of the Motu Proprio Summorum Pontificum.]

Ik herinner bovendien aan § 12. van Summorum Pontificum: Art. 12. Deze Commissie, naast de faculteiten die zij reeds geniet, zal de autoriteit van de Heilige Stoel uitoefenen, wakende over de observantie en de toepassing van deze disposities. [Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum.]
Hoe vandaag reeds de seminaristen van het bisdom van aartsbisschop Raymond E. Burke onderricht worden in de Forma extraordinaria kan u hier lezen als ook beelden van de Allerzielen mis in het seminarie in de Forma extraordinaria hier.

Geen opmerkingen: