maandag, mei 19, 2008

Geen compromissen!

We weten dat onze Heilige Vader een voorliefde heeft voor al wat de continuïteit van de Kerk uitdrukt inzake de liturgie en de lezing van Vaticanum II. Maar deze 'voorliefde' is niet emotioneel maar gebaseerd op een theologie van de geschiedenis (hij schreef zijn habilitatie over de theologie van de geschiedenis in het werk van Bonaventura)waarin de hand van de eeuwige God, de tijd van de geschiedenis aanraakt en leidt.
Het is daarom niet verwonderlijk dat in Savona op 17 mei hij sprak over paus Pius VII (1800-1823) (of te wel Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti) die van 1808 tot 1814 door Napoleon in gevangenschap werd gehouden, vooral in Savona.

"Mijn bezoek aan Savona, op de dag van de Allerheiligste Drie-eenheid, is vooral een pelgrimage, middels Maria, naar de bronnen van het geloof, de hoop en de liefde. Een pelgrimage die ook een gedachtenis een eerbetoon is aan mijn vereerde voorganger Pius VII, wiens dramatische leven onlosmakelijk verbonden is met deze stad en met haar mariaal heiligdom. Met een afstand van twee eeuwen, kom ik de erkenning vernieuwen van de Heilige Stoel en van geheel de Kerk voor het geloof, de liefde en de moed waarmee jullie medeburgers de paus ondersteunden in zijn gedwongen verblijf, hem opgelegd door Napoleon Bonaparte, in deze stad. Er zijn verscheidene getuigenissen bewaard gebleven van de solidariteit die men betuigde, soms met risico voor eigen leven, jegens de paus door de Savonesi. Het zijn gebeurtenissen waaraan vandaag de Savonesi met trots kunnen terugdenken. Deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van Europa is, zoals jullie bisschop terecht heeft opgemerkt, door de kracht van de Heilige Geest, rijk aan genade en onderricht geworden, ook vandaag. Het leert ons de moed in het aangaan van de uitdagingen van de wereld: materialisme, relativisme, laicisme, zonder ooit toe te geven aan compromissen, bereid om persoonlijk de tol betalen om trouw te blijven aan de Heer en aan Zijn Kerk. Het voorbeeld van de rustige vastberadenheid die ons paus Pius VII geeft, nodigt ons uit om het vertrouwen in God onveranderd te bewaren doorheen de beproevingen, in het bewustzijn dat Hij, alhoewel hij ook moeilijke momenten voor Zijn Kerk toelaat, Haar nooit verlaat. De gebeurtenis die de grote paus in uw land beleefde, nodigt ons uit om altijd te vertrouwen op de voorspraak en de moederlijke bijstand van de Allerheiligste Maria."

Geen opmerkingen: