maandag, mei 19, 2008

In navolging van kardinaal Siri: geen toegevingen!

Tijdens een ontmoeting met het kapittel van de kathedraal van Genova en met religieuzen, 18 mei, verwees paus Benedictus XVI tweemaal naar de illustere kardinaal Giuseppe Siri, aartsbisschop van Genova van 1946 tot 1987
Ondermeer zei hij: "Ik zou jullie in het bijzonder de apostel Paulus, op wiens bijzonder jubileum ter gelegenheid van het bimillenium van zijn geboorte wij ons voorbereiden, als voorbeeld willen aanwijzen. Bekeerd door Christus op de weg naar Damascus, wijdde hij zich volledig toe aan het Evangelie. Met de hulp van Christus doorstond hij beproevingen van allerlei aard en aan Hem bleef hij trouw tot aan het offer van zijn leven. Aan het einde gekomen van zijn aardse pelgrimstocht, schreef hij als volgt aan zijn trouwe leerling Timotheus: “Wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard.” (2 Tim. 4, 6-7). Dat ieder van ons, dierbare broeders en zusters, hetzelfde kan zeggen op de slotdag van ons leven. Opdat dit gebeure – en het is wat de Heer verwacht van zijn vrienden- is het nodig dat wij met een voortdurende geestelijke, ascetische en pastorale vorming dezelfde missionaire geest onderhouden die de heilige Paulus heeft bewogen. Het is vooral noodzakelijk dat wij experten worden in het luisteren naar God en geloofwaardige voorbeelden van een heiligheid die zich vertaald in een trouw aan het Evangelie, zonder toegevingen te doen aan de geest van de wereld. Zoals kardinaal Giuseppe Siri, ijverige herder van dit aartsbisdom gedurende verscheidene decennia en nu begraven in uw kathedraal, schreef: “het religieuze leven beweegt zich rond God en offert alles op aan God en wordt dus een getuigenis van God en een oproeping vanwege God (Brief aan alle religieuzen in het bisdom van Genova, 15 augustus 1953)Geen opmerkingen: