zaterdag, juni 28, 2008

De voorbije week a.k.a. de hand van Guido MariniDe hand van Msgr. Guido Marini

1. Het volledige interview met Msgr. Guido Marini.
2.De geschiedenis van het pallium
3. Het naderende einde van de hancommunie? "penso proprio di sì"

Vraag: In het recente bezoek aan Santa Maria di Leuca en Brindisi heeft de paus de Communie uitgedeeld aan de gelovigen in de mond en al knielend. Is dit een praktijk, voorbestemd om een gewoonte te worden tijdens pauselijke celebraties? Antwoord Msgr. Guido Marini: "Penso proprio di si". Men mag bovendien niet vergeten dat de uitdeling van de Communie in de hand nog altijd, vanuit juridisch oogpunt, een indult blijft op de universele wet, een indult dat toegekend werd door de H. Stoel aan die bisschoppenconferneties die dit gevraagd hebben. De wijze die Benedictus XVI heeft aangenomen, heeft tot doel om de geldigheid van de norm voor de gehele Kerk te onderlijnen. Bovendien, men zou misschien zelfs een voorkeur voor deze wijze van uitdeling kunnen bemerken, die, zonder iets af te dingen van de andere wijze, beter de waarheid van de Werkelijke Aanwezigheid in de Eucharistie benadrukt, de devotie van de gelovigen helpt en hen makkelijker naar de betekenis van het mysterie leidt. Dit zijn aspecten die in onze tijd, pastoraal gesproken, dringend benaderd en herontdekt dienen te worden

Minder de hand van Marini
De video van de persconferentie van aartsbisschop Raymond Burke ter gelegenheid van zijn benoeming tot Prefect van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur.

Nog niet de hand van Marini
Het antwoord van de FSSPX

Geen opmerkingen: