maandag, juni 02, 2008

Toewijding aan het Heilig Hart van Jezus


Gisteren, zondag, heeft Onze Heilige Vader ons allen opgeroepen om in juni, de maand traditioneel toegewijd aan het Heilig Hart, onze eigen toewijding te vernieuwen.
Hier is de tekst van de Angelus-toespraak in mijn vertaling:
"Dierbare broeder en zusters,
Op deze zondag, die samenvalt met het begin van de maand juni, verheugt het mij eraan te herinneren dat deze maand van oudsher toegewijd is aan het Hart van Christus, symbool van het christelijk geloof dat bijzonder dierbaar is aan zowel het volk als de mystici en theologen omdat het op eenvoudige en authentieke wijze uitdrukking geeft aan het “goede nieuws” van de liefde en dat in zich het mysterie van de Menswording en de Verlossing samenvat. En afgelopen vrijdag hebben we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gevierde, het derde en laatste van de feesten die volgen op de Paastijd, na de Allerheiligste Drie-eenheid en Corpus Domini. Deze opeenvolging doet denken aan een beweging naar het centrum: een beweging van de geest die God zelf leidt. Vanuit de oneindige horizon van Zijn liefde heeft God gewild binnen te gaan in de begrenzingen van de geschiedenis en de menselijke conditie, Hij heeft een lichaam en een hart aangenomen. Op deze wijze kunnen wij het oneindige in het eindige beschouwen en ontmoeten, het onzichtbare en onuitspreekbare Mysterie in het menselijke Hart van Jezus, de Nazareeër. In mijn eerste encycliek over de liefde was het uitgangspunt precies de blik, gericht op de doorboorde zijde van Christus, waarover Johannes ons bericht in zijn evangelie (cfr 19,37; Deus caritas est, 12). Dit centrum van het geloof is ook de bron van de hoop waarin wij zijn verlost, de hoop die onderwerp was van mijn tweede encycliek
Elke persoon heeft nood aan een “centrum’ in zijn leven, aan een bron van waarheid en goedheid waaruit hij kan putten in het tegemoet gaan van de verschillende gebeurtenissen en de moeite van elke dag. Ieder van ons, wanneer wij in stilte pauzeren, heeft het nodig om niet enkel het kloppen van zijn eigen hart te voelen maar, dieper, het kloppen van een vertrouwenswaardige aanwezigheid, waargenomen met de zintuigen van het geloof en toch meer werkelijk: de aanwezigheid van Christus, hart van de wereld.
Ik nodig dus elkeen uit om in de maand juni de eigen toewijding aan het Hart van Christus te hernieuwen, ook door het traditionele gebed van toewijding van de dag te benutten en de intenties die ik voorgesteld heb voor geheel de Kerk indachtig te zijn.
Naast het Heilig Hart van Christus nodigt de liturgie ons uit om het Onbevlekt Hart van Maria te vereren. Verlaten wij ons altijd aan Haar toe met groot vertrouwen. Ik zou de moederlijke tussenkomst van de Maagd opnieuw willen afroepen voor de bevolkingen van China en Myanmar die getroffen zijn door natuurrampen en voor al degenen die de vele situaties van lijden, ziekte en materiële en geestelijke ellende, die de weg van de mensheid tekenen, doorstaan."

In het dossier dat rkdocumenten.nl heeft aangelegd kan u enkele belangrijke documenten, waaronder de encycliek Haurietis Aquas van Pius XII en de brief ter herdenking van de 50ste verjaardag van deze encycliek, gepubliceerd in 2006 door Benedictus XVI, lezen.

Geen opmerkingen: