maandag, juni 02, 2008

Gebeden tot het Heilig Hart van Jezus


Litanie van het Heilig Hart van Jezus (goedgekeurd door paus Leo XIII)

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons
God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons
God, Heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, oneindige majesteit, ontferm U over ons
Hart van Jezus, heilige tempel van God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons
Hart van Jezus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons
Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons
Hart van Jezus, ons leven en onze venijzenis, ontferm U over ons
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, hoop van ben, die in U sterven, ontferm U over ons
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan ben, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Litaniae de Sacratissimo Corde IesuKyrie, eleison

R. Kyrie, eleison.
Christe, eleison
R. Christe, eleison.
Kyrie, eleison
R. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos
R. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
R. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus,
R. miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus,
R. miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus,
R. miserere nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, Filii Patris aeterni,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, maiestatis infinitae,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, templum Dei sanctum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, tabernaculum Altissimi,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, domus Dei et porta caeli,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, fornax ardens caritatis,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, iustitiae et amoris receptaculum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, bonitate et amore plenum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, virtutum omnium abyssus,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, omni laude dignissimum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, desiderium collium aeternorum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, patiens et multae misericordiae,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, dives in omnes qui invocant te,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, saturatum opprobriis,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, attritum propter scelera nostra,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, usque ad mortem oboediens factum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, lancea perforatum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, fons totius consolationis,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, vita et resurrectio nostra,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, victima peccatorum,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, salus in te sperantium,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, spes in te morientium,
R. miserere nobis.
Cor Iesu, deliciae Sanctorum omnium,
R. miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. miserere nobis, Domine.
V. Iesu, mitis et humilis Corde,
R. Fac cor nostrum secundum Cor tuum.
Oremus;
Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filii tui et in laudes et satisfactiones, quas in nomine peccatorum tibi persolvit, iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam concede placatus in nomine eiusdem Filii tui Iesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. R. Amen.


Akte van Toewijding van het mensdom aan het Allerheiligste Hart van Jezus door Leo XIII (25 mei 1899)

Allerliefste Jezus, Verlosser van het mensdom, zie op ons neer in alle ootmoedigheid voor uw altaar neergeknield. Wij behoren U toe, en willen U steeds verbonden zijn, wijdt elk van ons zich heden vrijwillig toe aan uw allerheiligst Hart.
Velen hebben U nooit gekend, velen hebben uw geboden geminacht, en U alzo verstoten. Wil U over ieder van hen erbarmen, goedertierenste Jezus, en trek hen allen tot uw Heilig Hart. Wees de Koning, o Heer, niet enkel der gelovigen die zich nooit van U verwijderden, maar ook der verloren zonen die U verlaten hebben. Maak, dat deze weldra tot het vaderlijke huis terugkeren, opdat zij niet vergaan van honger en ellende.
Wees de Koning van hen, die door dwaalleer bedrogen of door scheuring van U gescheiden zijn; roep hen terug tot de haven der waarheid en tot de eenheid van geloof, opdat er weldra slechts één kudde en één herder zij.
Wees de Koning van al degenen, die nog in de duisternis van het heidendom of van de Islam verdwalen, weiger niet hen daaraan te ontrukken en te voeren naar het licht en het rijk van God.
Zie eindelijk met een blik vol erbarming neder op de kinderen van dat volk, dat zo lang uw uitverkoren volk was. Moge het Bloed, dat zij eertijds over zich hebben afgeroepen, thans, als een bad van verlossing en van leven, ook over hen nedervloeien.
Geef, o Heer, aan uw Kerk welvaren en kommerloze vrijheid; geef aan alle volkeren de vrede door de handhaving der orde; en maak dat van het ene einde der aarde tot het andere de éné kreet zou weerklinken: Lof aan het godddelijk Hart, door hetwelk ons de zaligheid werd verworven; aan het Hart zij eer en roem in eeuwigheid. Amen.

Geen opmerkingen: