vrijdag, augustus 21, 2009

Een Herder die leidt

Terwijl wij de kritiek pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae op enkele bisschoppen in de Lage Landen van op afstand observeren, kijken wij vaak met "blijde ogen" naar wat verder ligt dan het provinciale, bv. naar Mgr. Edward Slattery, bisschop van het bisdom Tulsa. Hij schrijft in het September 2009-nummer van het bisdomblad (zie hier het nummer in PDF):

Even before his election as the successor to St. Peter, Pope Benedict has been urging us to draw upon the ancient liturgical practice of the Church to recover a more authentic Catholic worship. For that reason, I have restored the venerable ad orientem position when I celebrate Mass at the Cathedral. This change ought not to be misconstrued as the Bishop “turning his back on the faithful,” as if I am being inconsiderate or hostile. Such an interpretation misses the point that, by facing in the same direction, the posture of the celebrant and the congregation make explicit the fact that we journey together to God. Priest and people are on this pilgrimage together.

Geen opmerkingen: