zondag, augustus 02, 2009

Sint-Thomas en Der Fall Wagner

Het Nederlands Thomas Genootschap publiceert de eerste Nederlandse vertaling van Quodlibet 5, kwestie 11, artikel 2 waar Sint-Thomas als het ware antwoordt op de canonieke verwikkelingen van enige tijd geleden rond Dr. Gerhard Maria Wagner in Linz. Maar misschien hadden de 'medebroeders' van Dr. Wagner beter eerst S. Th. III, q. 185, a. 1 gelezen-waarvan ook een Nederlandse vertaling op deze website beschikbaar is.
Of hoe de studie van Sint-Thomas pas een echt aggiornamento in de Kerk kan brengen!

Geen opmerkingen: