vrijdag, januari 29, 2010

Thomistica

1/Op het feest van Sint-Thomas van Aquino op 28 januari (volgens de kalender van de Forma Ordinaria) ontvang paus Benedictus de verzamelde Pauselijke Academies. Hierop hernieuwde hij de voorkeur van de Kerk voor de theologie en filosofie van Sint-Thomas
"Eén van de Pauselijke Academies is vernoemd naar Sint-Thomas van Aquino, de Doctor Angelicus et communis, een model dat altijd actueel is als inspiratie voor de handelingen en de dialoog van de Pauselijke Academies met de diverse culturen.
Immers, hij is er in geslaagd om een vruchtbare ontmoeting te bewerkstelligen met zowel het Arabische denken als het Joodse denken van zijn tijd en, vanuit de schatten van de Griekse filosofische traditie, heeft hij een uitzonderlijke theologische synthese naar voren gebracht waarin hij volledig de rede en het geloof met elkaar tot verzoening bracht. Reeds aan zijn tijdgenoten heeft hij een diepe en onuitwisbare herinnering nagelaten door de uitzonderlijke finesse en scherpte van zijn verstand en de grootsheid en originaliteit van zijn geest, naast de schitterende heiligheid van zijn leven. Zijn eerste biograaf, William van Tocco, onderstreept de uitzonderlijke en doordringende pedagogische originaliteit van Sint-Thomas in woorden die ook onze handelingen kunnen inspireren. Hij schrijft: “Broeder Thomas introduceerde in zijn lezingen nieuwe onderwerpen, bracht de vragen op een nieuwe en meer heldere wijze tot een oplossing met nieuwe argumenten. Met als gevolg dat zij die hem hoorden nieuwe stellingen onderwijzen en deze hoorden behandelen op een nieuwe wijze niet er niet konden aan twijfelen dat God hem verlichtte met een nieuw licht. Immers, kan men ooit nieuwe opinies onderwijzen en neerschrijven indien men niet van God een nieuwe inspiratie ontvangen heeft? (Vita Sancti Thomae Aquinatis, in Fontes Vitae S. Thomae Aquinatis notis historicis et criticis illustrati, ed. D. Prümmer M.-H. Laurent, Tolosa, s.d., fasc. 2, p. 81).
Het denken en de getuigenis van Sint-Thomas zijn voor ons een aanwijzing om met grote aandacht de opkomende problemen te bestuderen om zo adequate en creatieve antwoorden te bieden. Vertrouwend op de mogelijkheden van de menselijke rede en in volledige trouw aan het onveranderlijke depositum fidei, is het noodzakelijk om –zoals de Doctor Communis dit deed- steeds de diepten van de Traditie naar voren te halen, in de voortdurende zoektocht naar “de waarheid van de dingen”."


2/Bij deze gelegenheid werd ook de Pauselijke Prijs van de Academies verleend aan Dr. John Mortensen voor zijn proefschrift aan de Sancta Croce-Universiteit over de analogie bij Sint-Thomas. Dr. Mortensen is één van de drijvende krachten achter het initiatief van het Aquinas Institute in Wyoming, waarover wij reeds eerder hebben bericht.

3/De Pauselijke Academie van Sint-Thomas heeft sinds kort ook een eigen website.

Geen opmerkingen: