dinsdag, juni 29, 2010

Hoe niet te evangeliseren

Dat de evangelisatie langs de zintuigen gaat, is vanuit de thomistische visie over de eenheid van lichaam en ziel evident. Indien echter de wereld, het zintuiglijke, dat binnensluipt in de Kerk niet deze mensvisie heeft maar de moderne, cartesiaanse, 'sola anima' mensvisie, dan krijg je modernisme in alle onderdelen van het kerkelijk leven en dus ook in de wijze waarop kerkgebouwen worden gebouwd of 'aangepast' aan de 'nieuwe tijd'.

Dat het ook anders kan, ook vandaag, wordt bewezen door onderstaande nieuwe kerk van St. Anthony's High School in South Huntington, New York (via NLM).


Contrasteer dit met onderstaande nieuwe kerk in een Nederlands bisdom

Geen opmerkingen: