donderdag, september 15, 2011

Ite ad Thomam

Ziehier de 'vernieuwde' kapel van het priesterseminarie van het bisdom Hildesheim!

Kortom, een aanfluiting van de geloofswaarheid van de werkelijke en blijvende tegenwoordigheid van Christus en in de Eucharistie als Zijn verlossend Offer!
De verantwoordelijken dienen zich te realiseren dat hiermee roepingen tot het katholieke priesterschap in de kiem gesmoord worden en dwalingen geïnstalleerd worden in de zielen van de overigen!
Ziehier de vernieuwde kapel (links vóór, rechts ná) van Sint-Thomas in het studiehuis van de Sint-Jozef provincie van de Amerikaanse Dominicanen in Washington D.C., welke in 2010 het grootste aantal novicen mocht verwelkomen in 44 jaar.

Ite ad Thomam!

1 opmerking:

Pax tecum zei

Is dat een kapel in Hildesheim? Je zou zeggen dat het een vrijmetselaarsloge was! Spuuglelijk. Luther en Calvijn waren daar vast en zeker jaloers op geweest!