zondag, maart 18, 2012

Gebed van de Z. Johannes XXIII tot Sint-Jozef

De Zalige Johannes XXIII: 1 mei 1960
O Sint-Jozef, hoeder van Jezus, zeer zuivere bruidegom van Maria, 
die uw leven doorgebracht in de volmaakte vervulling van de plicht 
en met het werk van uw handen het Heilige Huisgezin van Nazareth ondersteund hebt, 
bescherm in genegenheid zij die zich in vertrouwen tot u richten. 

Gij kent hun verzuchtingen, hun angsten, hun hoop: zij richten zich tot u omdat zij weten dat zij in u iemand vinden die hun begrijpt en beschermt. 
Ook Gij hebt beproevingen, inspanningen en vermoeidheid gekend. 
Maar te midden van bekommernissen over het materiële leven was uw ziel vervuld van de meest diepe vrede en jubelde zij van onbeschrijflijke vreugde wegens de intimiteit met de Zoon van God, die aan u was toevertrouwd, en met Maria, zijn zeer zoete Moeder.

Zorg ervoor dat zij die Gij beschermt mogen begrijpen dat zij niet alleen zijn in hun werk 
maar dat ze in staat zijn Jezus naast zich ontdekken, 
Hem in genade te ontmoeten, Hem trouw te bewaren, net zoals Gij dit hebt gedaan. 
En verkrijg dat in elk gezin, in elk kantoor, in elke werkplaats, overal waar christenen werken, 
alles geheiligd mag zijn in liefde, in geduld, in rechtvaardigheid, 
in het zoeken naar het doen van wat goed is 
opdat overvloedige gaven mogen neerdelen uit de hemel.

Vertaling uit het Italiaans: A Belgian Thomist
Bron: AAS 52 (1960), p. 400.

Geen opmerkingen: