woensdag, augustus 09, 2006

Het nieuwe pallium van de paus


Hier kan u een interessante bijdrage vinden over het nieuwe pallium van Benedictus XVI.

Op deze foto tijdens aswoensdag 2006. Het artikel bevat opmerkelijke informatie. Blijkbaar heeft Marini reeds daags na de pauskeuze dit voorstel gedaan. Het zou zogezegd om de oudere, en dus meer oorspronkelijke versie gaan (dus alweer archeologisme dat door Pius XII en Joseph Ratzinger zelf veroordeeld is geworden).

Pater Maggiani beweert dat deze oorspronkelijke versie door de invoering van de zgn. 'vioolkist'-kazuifel verdrongen is geworden. Maar, zo beweert hij, zelf de post-Vaticanum II kazuifels met centrale afbeeldingen of figuren namen de aandacht van het pallium weg. Pater Valenziano, net als pater Maggiani raadgever van Piero Marini, beweert dat dit onderdeel uitmaakt van de hervorming van de liturgie na Vaticanum II! Samen met het nieuwe pallium is er ook een reeks nieuwe kazuifels vervaardigd geworden met niet meer één centraal beeld, maar met verschillende symbolen verspreid over het kazuifel. Er zou zelfs een discussie gaan komen om het pallium van de aartsbisschoppen naar dat van de paus te vervaardigen. Dat dit er komt, hoopt pater Maggiani.

U leest het: opmerkelijk. Ik vind het alleszins aartslelijk. Voor dit artikel te lezen, zei ik reeds dat het nieuwe pallium de viookist definitief naar de mottenballen heeft verwezen. Johannes Paulus II droeg het al zeer zelden, maar het resultaat mag er zijn.


Zelfs het gothisch kazuifel, zo verheerlijkt na Vaticanum II, voldoet niet meer aan de 'specialisten' van de liturgie. De visuele centrering op één beeld, pedagogisch zo effectief, kan niet meer. Vreemd! Hopelijk is dit geen voorbode van de hervorming van de hervorming van de liturgie want dan heeft men niet uit de fouten van de 'geest' van het Concilie geleerd.

Geen opmerkingen: