zaterdag, maart 27, 2010

Er is ook goed nieuws

1/ Zoals misschien al bekend is, zijn sinds kort op de website van het Vaticaan alle jaargangen van de Acta van de Heilige Stoel, d.w.z. vanaf 1865, in doorzoekbare PDF's te raadplegen. Een prachtig monnikenwerk! En zo kunnen wij lezen dat reeds op 23 juni 1972 in een toespraak voor de kardinalen Paus Paulus VI sprak over “een noodtoestand die Wij niet kunnen en mogen verborgen houden : op de eerste plaats een valse en verkeerde interpretatie van het Concilie, welke een breuk met de traditie zou willen zijn, ook wat betreft de leer, een interpretatie die zover gaat dat de preconciliaire Kerk wordt afgewezen en toegestaan wordt dat men een ‘nieuwe’ Kerk bedenkt, als het ware ‘heruitgevonden’ van binnenuit, wat betreft de instelling van de Kerk, het dogma, de gebruiken en het recht.”
Je zou verwachten dat voor een katholieke bisschop de stem van de Paus toch enige waarde heeft! Maar bijna veertig jaar later moet onze Heilige Vader vaststellen:  "Men kan niet ontkennen dat enkelen van u en van uw voorgangers soms ernstig in gebreke zijn gebleven bij het toepassen van de normen van het canonieke recht, zoals die sinds lange tijd zijn vastgelegd inzake misdrijven van kindermisbruik." (Brief aan de katholieken van Ierland, 19 maart 2010)

2/We ontvangen maandelijks de nieuwsbrief met de nieuwe publicaties van het Vaticaan via paxbook.com. Interessant is ook dat ze maandelijks meedelen welke boeken het meest verkocht worden. En zo kunnen we verheugd vaststellen dat in maart, net als in februari, de top 2 er als volgt uitziet:

ACTUAL BESTSELLER LIST MARCH 2010

1. Missale Romanum Ex Decreto SS. Concilii Tridentini Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum
                 http://www.paxbook.com/algorithmiS/servusPrimus?iussum=monstraScriptumEditum&numerus=31969

2. Missale Romanum
                 http://www.paxbook.com/algorithmiS/servusPrimus?iussum=monstraScriptumEditum&numerus=31595

3/Weliswaar is het te vroeg om te spreken over "het hek is van de dam" maar wanneer één van de topcanonisten van Nederland en docent kerkelijk recht aan het Grootseminarie van Rolduc schrijft over de "zwakheden van het missaal van Paulus VI", dan dienen wij ons als volslagen leken in het kerkelijk recht met de nodige aandacht en intellectuele nederigheid te buigen over deze uitspraken. Hij schrijft [vet Belgian Thomist]:
"40 Jahre nach der Veröffentlichung des neuen Missale Romanum reift die Erkenntnis, dass das Missale Pauls VI. über die konziliaren Rahmenbedingungen hinausgeht. Die Konzilsväter ordneten an, dass bei der Reform „die allgemeinen Gestalt- und Sinngesetze der Liturgie zu beachten“ seien und „keine Neuerungen eingeführt werden“ sollen, „es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen, dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen“ (SC 23).
Betrachtet man die Eingangsriten des Novus Ordo, die Änderungen der Opferungsgebete, die in der Tradition der Kirche niemals vorhandene Fülle von Eucharistischen Gebeten mit ihren zum Teil theologisch fragwürdigen Inhalten, den Verlust der Kanonstille usw., dann fragt man sich, ob der Grundsatz des organischen Wachstums des Neuen aus dem Alten im Zuge der nachkonziliaren Reform hinreichend beachtet worden ist. Die im Missale Pauls VI. vorgesehenen Anpassungsmöglichkeiten wurden als eine Aufforderung zur Kreativität missverstanden, die Anlass zu liturgischen Missbräuchen gegeben haben, die die Messe dermaßen entstellen, dass die Einheit des Missale Pauls VI. mit dem Römischen Ritus nicht mehr wahrgenommen wird."
Lees hier de gehele bijdrage.
 

Geen opmerkingen: