zaterdag, juni 30, 2012

R.I.P. Jan Rutten


Bid voor het zieleheil van

Zeer Eerwaarde Heer

Jan Rutten


Pastoor-Deken Emeritus van Sint-Truiden

Stichter van Wiric en van Mensen helpen Mensen (CAW), Oprichter van de Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwe Kerk en van de St. Jan Berchmansschool, ere-proost en lid van Pro Petri Sede, ere-voorzitter en lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden, ere-lid van Amici Cantemus, ere-lid van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

Geboren op Hoezerhof te Geistingen op 6 augustus 1916. Priesterwijding te Luik op 20 oktober 1940. Achtereenvolgens Leraar aan het Kleinseminarie Saint Roch, Ferrières (1940-1943), Kapelaan Ste. Véronique, Luik (1943-1952), Pastoor Ste. Marie, Ans (1952-1960), Pastoor St. Remacle, Luik (1960-1965), Pastoor-Deken van Sint-Truiden (1965-1993). Godvruchtig overleden te Sint-Truiden op 23 juni 2012, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de pauselijke zegen.


Dierbare, ik dank u omdat gij mij vandaag deze laatste liefdedienst komt bewijzen.
De Vader heeft mij, hoewel onwaardig, gedurende zoveel jaren met u en met zo velen laten optrekken als Zijn priester, om voor al Zijn geroepenen te getuigen van de Liefde en de Vriendschap van de Levende Heer, die voor ons verrezen is.
Daarom wil ik van de gelegenheid, die mij een laatste maal geboden wordt, gebruik maken om u, en allen die mij dierbaar zijn, te zeggen hoe gelukkig ik geweest ben, in mijn roeping, mede met uw aller vriendschap.
“God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van de Heer Jezus zelf: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid” (Filip. 1, 1).
Laat mij u dan ook met aandrang vragen dat gij, met allen die door God geroepen zijn met Maria en de heiligen die ons zijn voorgegaan, bewust bezig wilt blijven met het voltrekken van het mysterie van de Levende Heer, in hechte verbondenheid met onze Moeder de Heilige Kerk.
Door het echt beleven van het Eucharistisch Teken dat Hij ons gegeven heeft, waardoor wij Zijn Hart en Zijn handen mogen worden, wil Hij door ons Zijn verlossing aan onze wereld blijven voltrekken.
Dan zullen “uw liefde en uw vreugde volkomen worden”. En ik zal voor u “priester zijn in eeuwigheid”
Jan Rutten

Geen opmerkingen: