zaterdag, juni 16, 2012

Vergelijkende studies 1962 vs 1969/1970


Sinds de start van deze blog op 5 februari 2006 heb ik een aantal studies gepubliceerd waarin de gewone vorm van de Romeinse Ritus wordt vergeleken met de buitengewone vorm. Het doel van deze bijdragen is te laten zien dat beide missalen inhoudelijk van elkaar verschillen zodanig dat de buitengewone vorm en de hersacralisatie van de gewone vorm in een objectief kader komen te staan, weg van louter emotionele (voor)oordelen over de schoonheid van de celebratie, riten, gezangen en dergelijke (hoe belangrijk deze ook zijn). Zie bv. mijn bijdrage over Thomas van Aquino en de betekenis van kruistekens in de Canon van 26 augustus 2008

Voor de lezer hebben we deze bijdragen hier op een rij gezet:

12 april 2012: Feiten omtrent de celebratie ‘versus orientem’ (strikt genomen hoort dit niet in het rijtje aangezien ‘versus orientem’ perfect mogelijk is in de Novus Ordo, maar dit is zeer zeldzaam) 
7 maart 2012: “Concelebratie zoals wij die kennen behoortniet tot de Latijnse liturgische traditie” (een uitspraak van kardinaal Canizares – dit thema hopen wij in de toekomst verder uit te werken) 
12 december 2010: De Heilige Lucia op de Tiltenberg (vergelijking van het lectionarium van beide vormen aan de hand van de gedachtenis/feest van de H. Lucia) 
5 december 2009: Heiligen en engelen 
19 september 2009: Zijn beide missaals identiek? (algemene feiten ter ontkrachting van deze stelling) 

Geen opmerkingen: