woensdag, juni 27, 2012

Zeer Eerwaarde Heer Deken Jan Rutten (1916-2012)


 
“Vader, Ik wil dat zij, die Gij Mij gegeven hebt,
 met Mij mogen zijn waar Ik ben,
opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen
die Gij Mij gegeven hebt.” (Joh. 17, 24)
 
 
 
Zeer Eerwaarde Heer
 
Jan Rutten
 
Pastoor-Deken Emeritus van Sint-Truiden
 
Stichter van Wiric en van Mensen helpen Mensen (CAW), Oprichter van de Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwe Kerk en van de St. Jan Berchmansschool, ere-proost en lid van Pro Petri Sede, ere-voorzitter en lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden, ere-lid van Amici Cantemus, ere-lid van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg
 
Geboren op Hoezerhof te Geistingen op 6 augustus 1916. Priesterwijding te Luik op 20 oktober 1940. Achtereenvolgens Leraar aan het Kleinseminarie Saint Roch, Ferrières (1940-1943), Kapelaan Ste. Véronique, Luik (1943-1952), Pastoor Ste. Marie, Ans (1952-1960), Pastoor St. Remacle, Luik (1960-1965), Pastoor-Deken van Sint-Truiden (1965-1993). Godvruchtig overleden te Sint-Truiden op 23 juni 2012, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk en de pauselijke zegen.

Zoon van:
+ Renier en + Maria RUTTEN-SCHREURS

Broer van:
Maria en + Mathieu NIJSKENS-RUTTEN
+ Annie en + Sef VEUGELAERS-RUTTEN

Heeroom van:
Els & Michel MILIS-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Marie-Josée & Jean KEMPS-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Jeanine & Fons VERHULST-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Renier & Mimi NIJSKENS-MAERTENS, kinderen en kleinkinderen,
Yvonne NIJSKENS, kinderen en kleinkind.
Anna & Jean-Claude DINANT-NIJSKENS, kinderen en kleinkinderen,
Cécile & Bernard CHANSON-NIJSKENS en kinderen,
Jacques NIJSKENS en kinderen,
Josée ( + Danny Muir) en Jean ROUSSARD-VEUGELAERS en kinderen,
René en Hilde CORDENS-VEUGELAERS en kinderen,
+ Bertine en Luk KUPERS-VEUGELAERS en kinderen,
Jacqueline VEUGELAERS en kinderen
Mieke en Jaak SMEETS-VEUGELAERS en kinderen,
Jeannine en Jaak VERSTRAETEN-VEUGELAERS en kinderen,
Yvonne VEUGELAERS en Dirk TOLLET,
Mon en Marc WETZELS-VEUGELAERS en kind,
Faby en Rob RAMAEKERS-VEUGELAERS en kind
 
Mgr. Jos SCHREURS

De families RUTTEN, SCHREURS, NIJSKENS, VEUGELAERS.

Dit melden u tevens
De priesters van het dekenaat Sint-Truiden
 
Met bijzondere dank aan al zijn trouwe vrienden voor de goede zorgen en aan het verzorgend personeel van rustoord ‘La Madrugada’ te Sint-Truiden
 
De plechtige Eucharistieviering, waarop u allen van harte bent uitgenodigd, zal gevierd worden in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming, Grote Markt te Sint-Truiden op ZATERDAG 30 JUNI 2012, OM 14.30U, gevolgd door de teraardebestelling op de plaatselijke begraafplaats.
 
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk op zaterdag 30 juni 2012 vanaf 14u
 
Gebedswake op vrijdag 29 juni om 18u in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Sint-Truiden

Tevens zal in de H. Mis op zondag 1 juli om 11u in de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming te Sint-Truiden voor hem gebeden worden.
 
Moge hij rusten in vrede
 
Rouwadres: Metsterenweg 125, 3800 Sint-Truiden



Geen opmerkingen: