vrijdag, april 08, 2016

Inhoudsopgave Amoris laetitia

Inhoudsopgave Amoris laetitia
Inleiding (1-7)
Hoofdstuk 1: In het licht van het Woord (8-30)
    U en uw vrouw (9-13)
    Uw kinderen als jonge olijfbomen (14-18)
    Een weg van leiden en bloed (19-21)
    De vrucht van uw handen (23-26)
    De tederheid van de omarming (27-39)
Hoofdstuk 2: De werkelijkheid en de uitdagingen van de gezinnen (31-57)
    De huidige situatie van de gezinnen (32-49)
    Enkele uitdagingen (50-57)
Hoofdstuk 3: De blik op Christus gericht: de roeping van het gezin (58-88)
    Jezus brengt het goddelijk plan opnieuw naar voren en voltooit het (61-66)
    Het gezin in de documenten van de Kerk (67-70)               
    Het sacrament van het huwelijk (71-75)   
    Zaden van het Woord en onvolmaakte situaties (76-79)
    Het doorgeven van het leven en de opvoeding van de kinderen (80-85)
    Het gezin en de Kerk (86-88)
Hoofdstuk 4: De liefde in het huwelijk (89-164)
Onze dagelijkse liefde (90)
    Geduld (91-92)
    Houding van welwillendheid (93-94)
    Het genezen van de nijd (95-96)
    Zonder te pralen of zich op te blazen (97-98)
    Beminnenswaardigheid (99-100)
    Vrijmoedig loslaten (101-102)
    Zonder innerlijk geweld (103-104)
    Vergeving (105-108)
    Zich met de ander verheugen (109-110)
    Zij verdraagt en vergeeft alles (111-113)
    Zij gelooft alles (114-115)
    Zij hoopt alles (116-117)
    Zij verdraagt alles (118-119)Groeien in de huwelijksliefde (120-122)
    Voor geheel het leven, alles gemeenschappelijk (123-125)
    Vreugde en schoonheid (126-130)
    Uit liefde trouwen (131-132)
    Liefde die zich uit en groeit (133-135)
    Dialoog (136-141)
Gepassioneerde liefde (142)
    De wereld van de emoties (143-146)
    God bemint de vreugde van zijn kinderen (147-148)
    De erotische dimensie van de liefde (150-152)
    Geweld en manipulatie (153-157)
    Huwelijk en maagdelijkheid (158-162)
De verandering van de liefde (163-164)
Hoofdstuk 5: De liefde die vruchtbaar wordt (165-198)
Nieuw leven verwelkomen (166-171)
        De liefde eigen aan de zwangerschap (168-171)
        Moeder- en vaderliefde (172-177)
Uitgebreide vruchtbaarheid (178-184)
        Het lichaam leren kennen (185-186)
Het leven in het gezin in de brede zin van het woord (187)
        Kind-zijn (188-190)
        De ouderen (191-193)
        Broer- en zus-zijn (194-195)
        Een weids hart (196-198)
Hoofdstuk 6: Enkele pastorale perspectieven (199-258)
Vandaag het evangelie van het gezin verkondigen (200-204)
De verloofden leiden op de weg ter voorbereiding op het huwelijk (205-211)
        De voorbereiding van de viering (212-216)
De begeleiding van de eerste jaren van het huwelijksleven (217-222)
        Enkele hulpmiddelen (223-230)
Opheldering in crisissen, angsten en moeilijkheden (231)
        De uitdaging van de crisissen (232-238)
        Oude wonden (239-240)
        Begeleiden na breuken en scheidingen (241-246)
        Enkele complexe situaties (247-252)
Wanneer de dood haar angel aanbrengt (253-258)
Hoofdstuk 7: De opvoeding van de kinderen versterken (259-290)
Waar zijn de kinderen? (260-262)
De morele opvoeding van de kinderen (263-267)
De waarde van de straf als aansporing (268-270)
Geduldig realisme (271-273)
Het gezinsleven als educatieve context (274-279)
Ja aan de seksuele opvoeding (280-286)
Het geloof doorgeven (287-290)
Hoofdstuk 8: De gebrokenheid begeleiden, onderscheiden en integreren (291-312)
De geleidelijkheid in de pastoraal (291-295)De onderscheiding van de zogenoemde ‘irreguliere’ situaties (296-300)
De milderende omstandigheden in de pastorale onderscheiding (301-303)
De normen en de onderscheiding (304-306)
De logica van de pastorale barmhartigheid (307-312)
Hoofdstuk 9: Spiritualiteit in huwelijk en gezin (313-325)
Spiritualiteit van de bovennatuurlijke gemeenschap (314-316)
Verenigd in gebed in het licht van Pasen (317-318)
Spiritualiteit van de exclusieve en vrije liefde (319-320)
Spiritualiteit van de zog, de troost en de aansporing (321-325)
Gebed tot de Heilige Familie

Geen opmerkingen: