zaterdag, december 27, 2008

Een toptheoloog


Op 24 oktober 2008 publiceerden wij een lijst van toptheologen van de Lage Landen, als antwoord op de Nederlandse krant Trouw.
Op nr. 3 stond Prof. Dr. H. Tercic pr. (°1956-Eygelshoven-Hasselt): Newman-kenner en origineel systematicus.

Het leek ons nuttig om een selectie uit zijn bibliografie hier te presenteren:

BOEKEN

•Het uur van zijn verheffing : meditaties over het Paasmysterie, Halewijn, Antwerpen, 2006, 98 pp.

Reik ons Uw hand : meditaties voor de veertigdagentijd en Pasen, Halewijn, Antwerpen, 2002, 2003², 208 pp.

•Mee-bewegen met God : essay over de drie-ene God, Altiora, Averbode, 2000, 111 pp.

Uitziend naar Uw komst : meditaties voor de advent en Kerstmis, Halewijn, Antwerpen, 1997, 200 pp.

•Hoeksteen en struikelblok : een christologische schets, Altiora, Averbode, 1997, 112 pp.

•Hij is de weg voor ons gegaan : kruiswegen voor persoonlijke overweging, Altiora, Averbode, 1997, 63 pp.

•Philippus Neri : liefde overwint angst, Altiora, Averbode, 1995, 210 pp. (Italiaanse en Poolse vertalingen: Filippo Neri, l'amore vince ogni paura, Roma, 2000) en Poolse (Filip Neri, Miłość zwycięża wszelkie lęki)

ARTIKELS

Groeien tot de ‘volle maat’. Kiezen voor de ‘volle maat’. in: Kardinaal John Henry Newman. Gids in het post-seculiere labyrint, Uitgave van de Sint Nicolaas Academie. Colomba, Oegstgeest 2008, Uitgave van de Sint Nicolaas Academie. Colomba, Oegstgeest 2008, pp. 73-90.

•Al het mijne is van U. Over plaatsvervanging en plaatsvervangend lijden, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 2008/5, pp. 387-404

•Jezus van Nazareth, Joseph Ratzinger, Benedictus XVI. Een boek om 'Amen' tegen te zeggen, Samen 2007 (7), pp. 15-17

•De gelovige visie op de dynamiek van het conflict in Newmans denken, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 2007/5, pp. 434-447

•Offer van dank, verzoening en gemeenschap , Theologische reflecties over het offerkarakter van de Eucharistie, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 2006/5, pp. 366-382

•Leven wil belijden, belijden wil verstaan, in: T. Merrigan, e.a., Triniteit - een kruis erover? : nieuwe perspectieven op een oeroude christelijke doctrine, Halewijn, Antwerpen, 2006

•De religieuze dans als theologisch en liturgisch-spiritueel thema. Een verkenning, Collationes, 2004(2), pp. 173-191

•Over de noodzaak van een oecumenische geest, Samen, 2004 (1), pp. 10-11

•Zalig de barmhartigen: Pater Valentius Paquay, Samen, 2003 (8), pp. 181-182

•Nieuwe encycliek ook geestelijk testament van paus. Eucharistie als bron en hoogtepunt van ..., Tertio, 2003 (168), p. 6

•De drie-ene God: nieuwtestamentische belijdenis, Aggiornamento, 2002 (4), pp. 255-265

•Veranderen om jezelf te worden ‘Growth the only evidence of life’. Collationes 31 (2001) 301 - 320.

•De Drie-ene God, Aggiornamento, 2001(2), pp. 108-121

•De Triniteit als monothëistische Godsbelijdenis, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 2000/2, pp. 87-102

•Gisbert Greshake ‘Der Dreieine Gott’. Een kritische evaluatie, in: Collationes 30 (2000), pp. 203-209.

•Een onfeilbare kerk met falende gelovigen. Kanttekeningen bij herinnering en verzoening, Tertio, 2000 (5), p. 14

•Theologen en filosofen: verantwoord verder denken, Samen, 2000 (5), pp. 110-111

•Wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt (Joh. 6, 69). Over openbaring en ervaring als bron van kennis van Christus, in: Emmaus 30 (1999), pp. 12-19.

•Volksvroomheid en bedevaart, Zacheus, 1999-2000(3), pp. 91-96

•Newmans “depressie”: Over de inzinking van een toekomstig kardinaal …en wat eruit te leren valt: Collationes 28 (1998) pp. 151-177.

•Het moeizame ambt van de eenheid , Newmans visie op het drievoudige ambt toegepast op het ambt van de paus, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 1998/4, pp. 302-316

•Doordenken is door-denken. Newmans visie op de dynamiek van de ontwikkeling van het dogma als uiting van de vitaliteit van de Kerk: Collationes 25 (1995) pp. 387-410.

•Het gesprek der harten , Over de rol van de objectiviteit als alteriteit in de leer en de spiritualiteit van J. H. Newman, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 1994/3, pp. 181-197

•Juist leren vragen, juist leren denken. , De noodzaak van de antropologische bezinning in het denken van J.H. Newman, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 1993/4, pp. 299-311

•Incarnatorische genade en menselijke expressie , Aanzetten tot een denkvorm inzake liturgie, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 1993/3, pp. 174-191

•Een praktische handleiding voor het 'Petrus-ambt' : Newman over het pausschap, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 1991/3, pp. 200-213

•De bekeringen van Newman: omdat de waarheid verplicht. Emmaus 21/3 (1990) pp. 81-93.

•St. George-in-the-East of hoe een parochie tot slagveld werd: Rellen in een victoriaanse parochie door de invoering van het ritualisme. Munire Ecclesiam, ed. J. Laarhoven e.a., Maastricht, 1990, pp. 277-287.

•Principiële beschouwingen bij het thema volksdevoties en liturgie, in: Tijdschrift voor Liturgie 73 (1989), pp. 199-214.

•Groeien tot 'de volle maat', kiezen voor de 'de volle maat' : Het verschijnsel crisis in de Kerk geduid vanuit het denken van J. H. Newman, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 1987/6, pp. 428-443

•Eén Kerk vanaf het begin : De functie van de Joden in de heilsgeschiedenis volgens J. H. Newman, Communio. Internationaal katholiek tijdschrift 1986/2, pp. 122-135

•In Geest en Lichaam. Aantekeningen uit een onderzoek naar de verhouding tussen spiritualiteit en liturgie bij pastores en een bezinning daarop, in: Tijdschrift voor Liturgie 67 (1983) pp. 228-233.


Ceterum censeo quod philosophia veritatem quaerit, theologia invenit, religio possidet

Geen opmerkingen: