woensdag, december 31, 2008

Jaaroverzicht 2008


13 januari 2008: Paus Benedictus XVI celebreert H. Mis versus Deum in de Sixtijnse kapel


6 februari 2008: Terugkeer van het Romeins kazuifel


26 februari 2008: Priesterwijdingen in de forma extraordinaria in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen


Palmzondag 2008: De terugkeer van de pauselijke asterisk en de pauselijke ferula


Terugkeer van de witte, hermelijnen mozzetta


18 mei 2008: In Genua, de stad van kardinaal Siri, verkrijgt de ‘Mis in open lucht’ weer meer waardigheid


Sacramentsdag 2008: Terugkeer van de tongcommunie en knielbank (nu standaard voor de pauselijke liturgie)


Pinksteren 2008: Opnieuw Romeins kazuifel6 mei 2008: De commissie Ecclesia Dei stelt dat seminaristen het recht hebben in de buitengewone vorm onderwezen te worden29 juni 2008: Het nieuwe pallium wordt in gebruik genomen10 juli 2008: Aartsbisschop Raymond Burke benoemd tot prefect van het SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE

18 juli 2008-Sydney: Ook nieuw gefabriceerde ‘gothische’ kazuifels kunnen de gepaste sacraliteit uitdrukkenOktober 2008: Eerste deel van het verzameld werk van Joseph Ratzinger, gewijd aan diens geschriften over de liturgie, verschijnt. In zijn nieuw geschreven inleiding zegt hij: "God boven alles. Waar de blik op God niet bepalend is, daar verliest alles zijn oriëntatie”
9 oktober 2008: Paus Benedictus XVI herdenkt de vijftigste verjaardag van het overlijden van Pius XII17 oktober 2008: De termijn van “één of twee jaar” van noodzakelijke catechese van gelovigen inzake ‘pro multis’ (zie de brief van kardinaal Arinze, Prot. no. 467/05/L, gedateerd 17 oktober 2006) loopt af29 november 2008: Het gebruik van verschillende pauselijke tronen (hier bij de eerste Vespers van de Advent 2008)9 december 2008: Benoeming van kardinaal Antonio Cañizares Llovera tot nieuwe prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Sacramenten
24 december 2008: Het gebruik van het faldistorium

Geen opmerkingen: