zaterdag, september 20, 2008

Sint-Thomas en polygamie


Sint-Thomas behandelt dit onderwerp ondermeer in Summa contra Gentiles, boek 3, capitulum 124.
Vooreerst maakt hij echter in c. 123 een belangrijke vaststelling: "Er is in de mensen een zekere natuurlijke zorg (sollecitudo naturalis) aanwezig omtrent de zekerheid van het nakomelingschap. Dit is noodzakelijk omdat een zoon een langdurende leiding door de vader nodig heeft. Alles wat dus de zekerheid van het nakomelingschap verhindert, is tegen het natuurlijke instinct van de menselijke soort (contra naturalem instinctum).
C. 124 behandelt dan "dat het huwelijk enkel tussen één man en één vrouw kan zijn". Hij geeft vijf argumenten. Zo ondermeer:
1. "Zoals reeds gezegd is (in c. 123) verlangt de mens van nature (naturaliter) zeker te zijn omtrent het nakomelingschap. Deze zekerheid zou echter helemaal opgeheven worden indien meerdere mannen één vrouw zouden hebben. Het komt dus uit een natuurlijk instinct voort dat een vrouw slechts één man kan hebben."
2. "Vriendschap bestaat in een zekere gelijkheid (Ethica 8, 7). Indien het de vrouw niet toegestaan is om meerdere mannen te hebben omdat dit tegen de zekerheid van het nakomelingschap ingaat en het zou aan de man daarentegen wel geoorloofd zijn om meerdere vrouwen te hebben, dan zou er geen vrije vriendschap bestaan tussen man en vrouw maar een slaafse vriendschap. Dit wordt ook de ervaring bevestigd want bij mannen die meerdere vrouwen hebben, worden de vrouwen aanzien als dienstmeiden.
3. "Echte vriendschap kan men niet met velen hebben zoals blijkt uit het 8ste boek van Aristoteles' Ethica. Indien dus een vrouw slechts één man maar de man meerdere vrouwen had, dan zou er geen gelijke vriendschap van beide zijden zijn. Er zou geen vrije vriendschap maar een in zekere zin een slaafse vriendschap bestaan."
4. "Zoals reeds gezegd is het huwelijk bij de mensen er noodzakelijk op gericht overeen te komen met de goede zeden. Het is echter tegen de goede zeden meerdere vrouwen te hebben want daaruit volgt oneinigheid (discordia) in het huisgezin zoals uit de ervaring blijkt (ut experimento patet). Het is dus niet passend (conveniens) dat een man meerdere vrouwen heeft."

Ceterum autem censeo, Missam extraordinariam esse promovendam

Geen opmerkingen: