maandag, september 22, 2008

Byzantijns-Tridentijns

Byzantijns [Tridentijns]Netwerk Nederland opgericht
Hilversum (Van onze redactie) 22 september 2008 - In het bijzijn van hulpbisschop Van Burgsteden, bisschop-referent voor oecumene en oosterse christenen, is op 19 september het Byzantijns [Tridentijnse]Netwerk Nederland opgericht.

Byzantijnse [Tridentijnse] ritus
Binnen de katholieke Kerk in Nederland vieren enkele duizenden katholieken regelmatig de liturgie volgens de byzantijnse [tridentijnse] ritus. In het Netwerk gaan hun gemeenschappen, koren en verenigingen samenwerken om het voortbestaan van de oosterse [tridentijnse] ritus binnen de Nederlandse kerkprovincie te waarborgen.

Constantinopel
De byzantijnse [tridentijnse] ritus is de liturgie zoals die door het Patriarchaat van Constantinopel [de Katholieke Kerk tot 1962] is voorgeschreven. In Nederland hebben tien priesters de bevoegdheid om voor te gaan in de viering van de liturgie volgens de byzantijnse [tridentijnse] ritus.

Ceterum autem censeo, Missam extraordinariam esse promovendam

Geen opmerkingen: