zaterdag, maart 07, 2009

Sint-Thomas van Aquino en het leergezag


"In het gebed der Kerk op het feest van Sint-Thomas van Aquino worden vooral deze twee gunsten gevraagd : "zijn leer te mogen begrijpen, en zijn werk te mogen voltooien door het na te volgen" (oratie van het feest). Welaan dan, zo luidt Onze vraag: wat heeft Sint-Thomas vooral geleerd? Waar wordt aïs bij eerste oogopslag en voor iedereen duidelijk zijn uitzonderlijke leer gevonden? Dat is overbekend: door woord en voorbeeld heeft hij in het bijzonder geleerd dat de beoefenaars van theologie en ook van filosofie de diepste gehoorzaamheid en eerbied verschuldigd zijn aan het gezag van de katholieke Kerk (S.th. II II 10, 12; suppl. 29, 3)" (Pius XII, Toespraak tot de professoren en studenten van het Angelicum, 1958)

Vandaag, op het feest van Sint-Thomas van Aquino, en in deze tijden is het passend en gunstig de richtlijnen van het leergezag inzake de studie van de filosofie en theologie van Sint-Thomas voor ogen te nemen en te houden.
Het "Thomas-dossier" op www.rkdocumenten.nl biedt een representatieve selectie van uitspraken van het leergezag sinds Leo XIII.

Ondermeer de volgende teksten in Nederlandse vertaling kan men daar vinden:

Paus Benedictus XVI

17 jan 2008 - Toespraak Wat heeft de Paus in een universiteit, die prat gaat op haar "laïciteit", te zoeken of te zeggen?, op uitnodiging van de Romeinse Universiteit “La Sapienza” tot studenten en docenten bij de opening van het Academisch jaar (de lezing die de Paus uiteindelijk niet mocht houden)
28 jan 2007 - Angelustoespraak Over de relatie tussen geloof en rede, op de feestdag van de H. Thomas van Aquino

Paus Johannes Paulus II

16 sep 2003 - Boodschap Aan de deelnemers aan het Internationaal Thomistisch Congres, 21-25 september 2003
21 juni 2002 - Boodschap Aan de deelnemers van de 3e plenaire zitting van de Pauselijke Academie van Sint-Thomas van Aquino
28 jan 1999 - Motu Proprio Inter munera academiarum, waarmee de statuten van Pauselijke Theologische Academie en Pauselijke Academie van Sint Thomas van Aquino werden vernieuwd
14 sep 1998 - Encycliek Fides et Ratio, over de verhouding van Geloof en Rede
28 sep 1991 - Toespraak Tot de deelnemers aan het 3e Internationaal Congres van de SITA (Internationale Sociëteit Thomas van Aquino)
29 sep 1990 - Toespraak Tot de deelnemers van het 9e Internationaal Thomistisch Congres
4 jan 1986 - Toespraak Tot de deelnemers aan het Internationaal Congres van de SITA (Internationale Sociëteit Thomas van Aquino)
13 sep 1980 - Toespraak Tot de deelnemers van het 8ste Internationaal Thomistisch Congres
17 nov 1979 - Toespraak Tot de deelnemers aan het Internationaal Congres ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de encycliek Aeterni Patris
15 apr 1979 - Apostolische Constitutie Sapientia Christiana, 41 (met name nr. 41), over kerkelijke universiteiten en faculteiten

Paus Paulus VI

20 nov 1974 - Apostolische brief Lumen Ecclesiae
19 mei 1974 - Toespraak Tot Albino Kardinaal Luciani, president van het comité ter promotie van de ‘Index Thomisticus
20 apr 1974 - Toespraak Tot het congres bij gelegenheid van het 7e eeuwfeest van Sint-Thomas van Aquino
10 sep 1965 - Toespraak Tot de deelnemers aan het 6e Internationaal Congres over de leer van Sint-Thomas van Aquino, georganiseerd door de Pauselijke Academie van Sint-Thomas van Aquino
4 nov 1963 - Apostolische Brief Summi Dei Verbum, bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente

Vaticanum II

28 okt 1965 - Decreet Optatam totius, 15-16
28 okt 1965 - Verklaring Gravissimum educationis, 10

Z. Paus Johannes XXIII

7 mrt 1963 - Motu Proprio Dominicanus Ordo - Angelicum wordt Pauselijke Universiteit van de H. Thomas van Aquino
16 sep 1960 - Toespraak Tot de deelnemers aan het 5e Internationaal Thomistisch Congres

Paus Pius XII

15 jan 1958 - Toespraak Tot professoren en studenten van het Angelicum
14 sep 1955 - Toespraak Tot het 4e Internationaal Thomistisch Congres te Rome
17 sep 1950 - Toespraak Singulari animi, tot het 3e Internationaal Thomistisch Congres te Rome
12 aug 1950 - Encycliek Humani Generis, 31-34, over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
22 sep 1946 - Toespraak Par est taeto tot het Generaal Kapittel van de Orde der Predikheren (Dominicanen)
24 juni 1939 - Toespraak Sollemnis conventus tot de Romeinse seminaristen

Paus Leo XIII

4 aug 1879 - Encycliek Aeterni Patris, ter herstel van de Christelijke wijsbegeerte naar de geest van sint Thomas van Aquino op de Katholieke scholen

Geen opmerkingen: