maandag, februari 16, 2009

Heilige Vader vraagt ons gebed

Gistere, zondag, zei onze Heilige Vader tijdens het Angelus aan de Duitstalige pelgrims het volgende:
"Einen herzlichen Gruß richte ich an alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. In der zweiten Lesung des heutigen Sonntags sagt der heilige Paulus: „Ich suche nicht meinen Nutzen, sondern den Nutzen aller, damit sie gerettet werden" (1 Kor 10, 33). Der Apostel lädt uns ein, ihn in dieser Haltung nachzuahmen. Die selbstlose Bereitschaft, den Mitmenschen zu helfen, muß sich in unserer Herzensmitte ausbreiten, denn auf diese Weise willigen wir in das Liebeshandeln Gottes an uns ein. Das ist meine Hirtensorge, und ich bitte euch, mich in diesem Dienst mit eurem Gebet und durch eure guten Werke zu unterstützen. Der Herr segne euch und eure Lieben."

Kunnen we dit anders lezen dan als een verwijzing naar de 'Williamson-affaire' en de 'Fall Wagner'? Niet enkel seculiere media (wat te verwachten is) maar ook 'katholieke' media en kerkelijke gezagsdragers zijn er de afgelopen weken in geslaagd het pausschap met woord en daad te ondermijnen en te beschadigen.

Gebed voor de Paus

Eenmaal Onze Vader, driemaal Wees gegroet Maria, Eer aan de Vader …

V. Laat ons bidden voor onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI:
R. Moge de Heer hem behoeden en hem een lang leven schenken, maak hem gezegend op aarde en lever hem niet over aan de macht van zijn vijanden.

V. Gij zijt Petrus.
R. En op deze Steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.

Laat ons bidden.
God onze Vader, Herder en Leidsman, zie met liefde neer op uw dienaar, Paus Benedictus XVI, de herder van Uw Kerk. Verleen dat zijn woord en voorbeeld de Kerk mag inspireren en leiden, en dat hij en allen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, het eeuwig leven mogen verwerven.
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Heilige Petrus, bid voor ons.

Geen opmerkingen: