zondag, januari 05, 2014

Ons smeekgebed ten aanzien van een alwetende en voorzienende GodIndien, zoals wij belijden, God alwetend en voorzienend is, waarom dan nog Hem in het gebed dingen vragen?

Er zijn volgens Thomas hieromtrent drie dwalingen die dienen vermeden te worden. Er is ten eerste het idee dat het leven niet door Gods voorzienigheid wordt bestuurd en bijgevolg bidden nutteloos is. Ten tweede is er het idee dat alles door een ijzeren noodzakelijkheid bestuurd worden en bidden eveneens nutteloos is. Ten slotte is er het idee dat er weliswaar Gods voorzienigheid is en niet in alles noodzakelijkheid maar dat de regeling van de goddelijke voorzienigheid kan veranderd worden.

Bij het vermijden van deze drie dwalingen is de volgende redenering cruciaal: De voorzienigheid van God stelt niet enkel vast welke gevolgen er moeten plaatsvinden, maar ook uit welke oorzaken en in welke orde de gevolgen voortkomen. Menselijke handelingen zijn werkelijk oorzaken. Dus mensen moeten iets doen, niet om hierdoor de beschikkingen van God te veranderen, maar om door hun handelingen gevolgen teweeg te brengen volgens de door God vastgestelde orde.

Wij bidden dus niet om door ons gebed goddelijke beschikkingen te veranderen maar om datgene te verkrijgen, waarvan God heeft vastgesteld, dat het door het gebed zou geschieden. Of te wel, ons gebed heeft niet tot doel Gods beschikkingen te veranderen, maar om door onze gebeden te verkrijgen wat God heeft vastgesteld.

Bovendien dient het gebed niet om aan God onze noden of verlangens bekend te maken, want die kent Hij al, maar om onze toevlucht in deze aangelegenheden in God te zoeken.

Tevens dienen we te bedenken dat God ons sommige dingen ten gevolge van ons gebed wil geven om ons vertrouwen in het vragen aan God te doen groeien en de kennis dat Hij de oorzaak is van wat goed is voor ons te vermeerderen.

1 opmerking:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.